Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök
 • könsrollsbegreppet hos människor. För könsroller inom djurvärlden se Könsroller (zoologi). Med könsroll avses de socialt och kulturellt betingade
  6 kbyte (718 ord) - 3 mars 2017 kl. 12.12
 • samspel med varandra. Enligt perspektivet konstrueras innebörder av könsroller, genus, femininitet, maskulinitet med mera, av människorna som använder begreppen
  8 kbyte (1 037 ord) - 26 augusti 2016 kl. 18.43
 • Femininitet (kategorin Könsroller)
  maskulinitet och femininitet beskrivs ibland som två aspekter av könsroller, men medan könsroller förknippas med vardagligt liv och utgör ”socialt och kulturellt
  4 kbyte (334 ord) - 20 juli 2015 kl. 13.32
 • för sort eller släkte. Inom feminismen började ordet genus att användas istället för ordet könsroll på 1980-talet och är för många feminister idag synonymt
  3 kbyte (331 ord) - 18 november 2016 kl. 03.03
 • Genusvetenskap (kategorin Genus)
  och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan könsroller. Idéer om könsroller anses existera i all mänsklig erfarenhet och verksamhet och
  23 kbyte (2 929 ord) - 15 mars 2017 kl. 18.49
 • Hirdman, Yvonne. 2010 (först utgiven 2001): Genus - Om det stabilas föränderliga former, Malmö, S. 85–88.  Genusvetenskap Könsmaktsordning Könsroller Genus
  3 kbyte (315 ord) - 27 november 2015 kl. 23.40
 • Cisperson (kategorin Genus)
  håll. Man kan fortfarande vara en cisperson även om man har provat olika könsroller eller tycks likna det motsatta könet, eftersom normen för vad som är ett
  2 kbyte (251 ord) - 11 januari 2017 kl. 19.36
 • Sexualisering (kategorin Könsroller)
  och det privata. Nakenhet Könsroller Genus Jämställdhet Grupptryck Social kontroll Habitus (sociologi) Sexualitet Könsroll ^ Nationalencyklopedins ordbok
  11 kbyte (1 128 ord) - 12 juli 2016 kl. 17.16
 • Socialt kön (kategorin Könsroller)
  Könskvotering könsroller Könssegregation Löneskillnader mellan män och kvinnor ^ http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/artikel_68369.svd ^ http://www.ne.se/genus/1065117
  4 kbyte (488 ord) - 11 januari 2017 kl. 17.39
 • Androgyn (kategorin Genus)
  androgyna superstar-stjärnan Ziggy Stardust, ett alter ego där han lekte med könsrollerna på scen och i privatlivet. ^ http://www.ne.se/androgyn ^ Eric Emanuelsson
  1 kbyte (98 ord) - 14 maj 2016 kl. 23.40
 • Kvinnofälla (kategorin Könsroller)
  förslag som trots en könsneutral skrivning i praktiken anses cementera könsroller och samhälleliga strukturer till kvinnans nackdel. Ordet användes 1988
  2 kbyte (194 ord) - 5 augusti 2015 kl. 18.45
 • kön, könsidentitet (även kallat mentalt kön), socialt kön (även kallat genus) och juridiskt kön. Biologiskt kön är den fysiska könstillhörigheten som
  4 kbyte (512 ord) - 31 december 2015 kl. 12.03
 • hennes böcker som haft - kanske ännu större - betydelse för debatten om genus är: Male and Female. ^ "Mead, Margaret". Psykologiguiden.se. Läst 1 juli
  2 kbyte (189 ord) - 17 april 2016 kl. 23.08
 • Femdom (kategorin Genus)
  utlevnad inom BDSM där kvinnan är den dominerande parten. Dominatrix Könsroll Matriarkat Pegging Underkastelse (BDSM)  Denna sexrelaterade artikel saknar
  452 byte (39 ord) - 22 november 2014 kl. 18.00
 • Maskulinism (kategorin Könsroller)
  med författare som Warren Farrell och Jack Kammer och deras böcker om könsroller i samhället. Den svenske debattören Pär Ström initierade 2007 en debatt
  3 kbyte (280 ord) - 21 augusti 2016 kl. 15.16
 • en "situation" är att erkänna kroppens möjligheter att bryta sig ur de könsroller som har lagts på denna: som de Beauvoir skrev, "Kroppen är kvinnans situation
  4 kbyte (547 ord) - 9 mars 2017 kl. 14.17
 • Feminism (kategorin Genus)
  Socialt kön och Genusvetenskap Begreppet genus (som på senare tid inom feminismen ersatt begreppet könsroll) används inom genusvetenskapen och vissa delar
  56 kbyte (6 932 ord) - 28 mars 2017 kl. 19.12
 • Kön (avsnitt Genus)
  varierande grad vara intersexuella. Hos tvåkönade arter förekommer ofta könsroller, det vill säga beteenden eller sociala roller som förknippas med det ena
  43 kbyte (5 401 ord) - 23 januari 2017 kl. 16.06
 • Sexism (kategorin Könsroller)
  senaste åren har dock diskriminering av båda könen på grund av deras könsroller, det vill säga kulturellt betingade stereotyper om kvinnlighet och manlighet
  12 kbyte (1 421 ord) - 31 januari 2017 kl. 21.05
 • identitet. Särartsfeminismen feministiska strategi att inte bryta mot några könsroller, enbart kämpa för att ge den högstatus, kräver inte att identiteten problematiseras
  8 kbyte (1 082 ord) - 20 februari 2017 kl. 18.47

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)