Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Kolonialism" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier. Det kan även involvera exploatering
  25 kbyte (3 015 ord) - 13 oktober 2017 kl. 08.27
 • Kolonialismens svarta bok (på originalspråket franska: Le livre noir du colonialisme) är en bok från 2003 som består av en samling artiklar om kolonialismen
  2 kbyte (175 ord) - 4 december 2013 kl. 03.17
 • Kolonisation (kategorin Kolonialism)
  Mänsklig kolonisering inbegriper inte bara det som associeras med kolonialism. Kolonialism syftar på nybyggarkolonier, handelsposter och plantager medan kolonisering
  1 kbyte (136 ord) - 26 november 2014 kl. 02.58
 • med särskilda teman. Internationella årtiondet för utrotning av kolonialismen Tredje årtiondet för bekämpande av rasism och rasdiskriminering Internationellt
  2 kbyte (118 ord) - 19 september 2016 kl. 19.16
 • som en kollektiv röst för kontinenten. Att verka för att all form av kolonialism upphörde. Detta var ett centralt mål eftersom det vid organisationens
  1 kbyte (124 ord) - 8 mars 2013 kl. 03.45
 • Den kan dränkas i vatten för att kyla bärarens huvud. I västvärlden associeras den ofta med kolonialism, framför allt koloniseringen av Afrika. Kask
  380 byte (36 ord) - 20 december 2016 kl. 23.36
 • behandlar allt från kvinnors rättigheter i islamiska stater, celibat, kolonialism och dödsstraff. Extra kontroversiellt har blivit stödet i vissa texter
  1 kbyte (146 ord) - 3 juni 2013 kl. 20.20
 • Antikolonialism (kategorin Kolonialism)
  Antikolonialism, motstånd mot kolonialism, mot att stater och andra makter söker behärska och exploatera främmande territorier och folk. Starka stater
  694 byte (73 ord) - 20 april 2017 kl. 07.44
 • handlar om åren 1900–1919, om första världskriget, järnvägsbyggande och kolonialism i Afrika. Den kretsar kring tre bröder från Norge. Brobyggarna utspelar
  2 kbyte (88 ord) - 18 augusti 2016 kl. 02.25
 • Koloni (kategorin Kolonialism)
  icke-självstyrande områden, d.v.s. ännu ej avkoloniserade. Avhängiga territorier Antikens kolonier Imperium Kolonialism Kolonisation Koloniträdgård Kolonialvaror
  2 kbyte (211 ord) - 27 september 2017 kl. 12.26
 • Nederländska Ostindiska Kompaniet Nederländska Västindiska Kompaniet Kolonialism  Denna kulturrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan
  1 kbyte (152 ord) - 30 november 2015 kl. 12.26
 • och återvände med lyxvaror i form av siden, ädelstenar och annat. Kolonialism ^ Imperier Kurt Almqvist Isabella Thomas Wikimedia Commons har media
  1 kbyte (129 ord) - 7 december 2015 kl. 18.45
 • Den vite mannens börda (kategorin Kolonialism)
  USA:s ockupation av Filippinerna. I en tolkning uppmanar dikten till kolonialism. I en annan tolkning beklagar den sig över orimliga bördor och plikter
  2 kbyte (132 ord) - 19 september 2017 kl. 11.45
 • teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen. Fokus ligger på att
  3 kbyte (333 ord) - 30 november 2016 kl. 15.19
 • kultur och urgamla traditioner som är hotade att försvinna på grund av kolonialism och globalisering. J.M.G. Le Clézio Raga. Att nalkas den osynliga kontinenten
  921 byte (72 ord) - 11 juni 2016 kl. 10.02
 • Calcutta, död 1950 i Pondichéry, var en indisk politiker som kämpade mot kolonialism. Han var även verksam som poet, filosof, hinduistisk mystiker, yogi och
  1 kbyte (138 ord) - 15 augusti 2016 kl. 07.18
 • inte blev vad han tänkt sig. Han mötte "socialt elände och motbjudande kolonialism i stället för tillgodoseende av primitivistiska önskedrömmar". I stället
  2 kbyte (138 ord) - 11 september 2017 kl. 10.58
 • Kongo - en historia, Natur & Kultur, 2012). Boken skildrar slaveri och kolonialism, motståndskraft och överlevnad. Den innehåller arkivmaterial, intervjuer
  958 byte (90 ord) - 28 juni 2016 kl. 13.00
 • oönskad. kolonisering (biologi), att en växt- eller djurart ny- eller återetablerar sig inom ett område. Kolonialism Antikens kolonier Kolonisation
  1 kbyte (154 ord) - 13 mars 2016 kl. 23.37
 • att "vildar" och "civiliserad" var ord myntade av kolonialismen i dess egensyfte och att kolonialismen själv var "vilt destruktiv". För vissa naturfolk
  2 kbyte (192 ord) - 18 juni 2016 kl. 09.49

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)