Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Konsumtion" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Se även konsumtion (juridik) och konsument (ekologi). Konsumtion är den slutliga förbrukningen av varor och tjänster. Förbrukningen får alltså inte
  2 kbyte (124 ord) - 26 oktober 2016 kl. 12.16
 • Iögonfallande konsumtion eller statuskonsumtion är konsumtion som framför allt är ägnad att väcka omvärldens uppmärksamhet, i syftet att upprätthålla
  642 byte (85 ord) - 23 januari 2015 kl. 03.18
 • Effektivitet i konsumtionen syftar på enskilda individers konsumtion när de strävar efter att köpa de varor som bäst tillfredsställer behoven. Om en konsument
  404 byte (68 ord) - 25 maj 2014 kl. 21.46
 • Konsumtion i straffrätt innebär att en brottslig handling anses ingå i ett annat grövre brott, och därför inte leder till lagföring eller dom i sig själv
  611 byte (79 ord) - 1 juli 2016 kl. 13.50
 • beskriver hur mycket jag förändrar min konsumtion av varan, till följd av att jag byter ut konsumtion av en vara mot konsumtion av en annan vara. Denna effekt
  5 kbyte (527 ord) - 22 januari 2017 kl. 19.11
 • Konsumentteori (kategorin Konsumtion)
  en normal vara där konsumenten ökar sin konsumtion när inkomsten ökar, och en inferiör vara där konsumtionen minskar med ökande inkomst. En positionsvara
  745 byte (96 ord) - 23 januari 2015 kl. 01.06
 • Delningsekonomi (omdirigering från Gemensam konsumtion)
  saker räknas in i begreppet. Ett annat namn för företeelsen är gemensam konsumtion (från engelskans collaborative consumption) som fokuserar på att dessa
  3 kbyte (313 ord) - 24 januari 2017 kl. 09.54
 • individ föredrar konsumtion nu i relation till framtida konsumtion. Att individer föredrar konsumtion nu framför framtida konsumtion kan påvisas genom
  6 kbyte (729 ord) - 6 februari 2017 kl. 18.33
 • Konsumtionsskatter (kategorin Konsumtion)
  En konsumtionsskatt är de skatter som betalas i direkt anslutning till konsumtion. Exempel på konsumtionsskatter är moms och punktskatter på konsumtionsvaror
  809 byte (83 ord) - 24 januari 2015 kl. 10.10
 • begrepp som används för olika typer av ohållbar konsumtion. Oftast syftar begreppet på den konsumtion som överstiger det som i ett längre perspektiv kan
  1 kbyte (120 ord) - 25 november 2013 kl. 16.41
 • Konsumism (kategorin Konsumtion)
  för att beteckna västvärldens inställning till att konsumera, att konsumtionen menades göra människan lycklig. Ordet används framförallt i kritik mot
  3 kbyte (377 ord) - 16 april 2015 kl. 19.08
 • ickerivalitet och 2. icke exkluderbarhet. Ickerivalitet innebär att en persons konsumtion av en vara inte påverkar kvantiteten eller kvaliteten av samma vara som
  2 kbyte (247 ord) - 1 augusti 2016 kl. 18.16
 • Privatlån är ett lån utan säkerhet som är avsedd för konsumtion. Traditionellt har lån utan säkerhet kallats för blancolån, men idag väljer många banker
  790 byte (98 ord) - 23 november 2015 kl. 00.58
 • Inom ekonomisk vetenskap den som förbrukar en vara eller tjänst. Se även konsumtion. Konsument (biologi), inom ekologin en organism som utvinner energi ur
  801 byte (88 ord) - 13 november 2016 kl. 21.47
 • används för att odla grönsaker och andra ätbara plantor för mänsklig konsumtion.  Denna jordbruksrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan
  312 byte (37 ord) - 25 mars 2013 kl. 14.57
 • Utgiftsskatt (kategorin Konsumtion)
  en skattemodell där skatteuttaget görs först när pengar förbrukas för konsumtion. Modellen skiljer sig från försäljnings- eller mervärdesskatt genom att
  2 kbyte (233 ord) - 23 januari 2015 kl. 10.22
 • människors konsumtion. Det man sett är att antalet ungdomar i puberteten som börjar dricka ökar, och de som har ett etablerat drickande ökar sin konsumtion.
  3 kbyte (344 ord) - 4 mars 2017 kl. 19.34
 • producerar för egen konsumtion, industrialismen där man producerar för en marknad och idag då vi återgår till att producera för egen konsumtion men på ett nytt
  1 kbyte (146 ord) - 3 mars 2017 kl. 15.40
 • leder till att vatten hålls kvar i tarmen och därmed kan diarré uppstå. Konsumtion av större mängder sockeralkoholer kan därför ha laxerande verkan. Livsmedel
  2 kbyte (191 ord) - 30 december 2016 kl. 13.34
 • av alla utgifter. Beteckningar C = Privat konsumtion I = Investeringar G = Offentliga utgifter för konsumtion och investeringar X= Exportinkomster IM =
  1 kbyte (125 ord) - 14 oktober 2012 kl. 12.09

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)