Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Kristendom" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Kristendom (grekiska: Χριστιανισμός, från ordet Xριστός, Christós, Kristus, som är det grekiska ordet för det hebreiska Messias) är den största religionen
  136 kbyte (16 687 ord) - 17 november 2017 kl. 10.49
 • Positiv kristendom (Positives Christentum på tyska) var en term som användes av nazistiska ledare i Tyskland, under 1930- och 1940-talen, i referens till
  4 kbyte (495 ord) - 17 juli 2014 kl. 18.24
 • Kristendom och homosexualitet påverkas av tolkningen av Bibelns text och värderingarna i samhället. Förutom under de sista årtiondena har både katolsk
  3 kbyte (429 ord) - 29 oktober 2017 kl. 09.22
 • Därför lämnades kristendomen från början i stort ostörd. Denna respit gav de kristna missionärerna möjlighet att sprida kristendomen under ett antal år
  10 kbyte (1 297 ord) - 29 oktober 2017 kl. 09.22
 • Tidig kristendom (även tidiga kyrkan, fornkyrkan), avser kristendomens äldsta tid, från apostlarnas och nya testamentets tid fram till cirka år 325 med
  8 kbyte (936 ord) - 3 mars 2017 kl. 13.37
 • Västlig kristendom eller västkyrkan är ett kyrkohistoriskt begrepp som syftar på dels den utbredning av kristendomen vars tradition går tillbaka på det
  5 kbyte (253 ord) - 18 november 2017 kl. 18.40
 • Syrisk kristendom utgör en del av östlig kristendom med syriska som liturgiskt språk. Gruppen omfattar flera olika kyrkor med ursprung i Mellanöstern,
  1 kbyte (131 ord) - 13 mars 2013 kl. 00.18
 • Progressiv kristendom är en form av kristendom som kännetecknas av en vilja att ifrågasätta tradition, godtagande av den mänskliga mångfalden, en stark
  1 kbyte (126 ord) - 12 oktober 2016 kl. 00.07
 • Östlig kristendom (även östkyrkan) avser de olika kristna kyrkor vilkas tradition på ett eller annat sätt kan härledas till det östromerska riket eller
  8 kbyte (908 ord) - 28 oktober 2017 kl. 12.19
 • Kristendomen i Afrika har enligt traditionen rötter sedan apostolisk tid, men världsdelen har nåtts av mission under många epoker. Där finns såväl genuint
  7 kbyte (533 ord) - 9 maj 2017 kl. 18.49
 • Keltisk kristendom är ett samlingsnamn för vissa företeelser inom kristendomen så som den utövades i den keltisktalande världen under tidig medeltid. Olika
  15 kbyte (2 010 ord) - 29 oktober 2017 kl. 10.15
 • Kristendomen i Sverige avser kristendomens utbredning i Sverige i nutid och historiskt. Fördjupning: Sveriges kristnande Det tidigaste spåren av kristendom
  8 kbyte (884 ord) - 25 juni 2017 kl. 19.58
 • Konservativ kristendom är ett begrepp som används för att beskriva en rad grupperingar och rörelser som anses prioritera uppfattningar som anses representera
  632 byte (66 ord) - 26 juli 2016 kl. 11.20
 • Denna artikel handlar om kristendomens apostlar. För modernistgruppen De tolv, se De tolv (modernistgrupp). Kristendomens apostlar (av grekiska: Απόστολος
  5 kbyte (513 ord) - 26 juli 2017 kl. 12.24
 • OBS! Många tidsangivelser i den tidiga kristendomen är vetenskapligt osäkra och ungefärliga, och vilar i många fall på antaganden och inte på säkra data
  14 kbyte (1 400 ord) - 8 augusti 2016 kl. 06.51
 • Karismatisk kristendom (även neo-pentekostalism), av grekiskans karisma "nådegåva", avser de rörelser som sedan 1960-talets vidare spridning och breddning
  3 kbyte (319 ord) - 16 september 2017 kl. 21.52
 • olycksaliga året 800" skulle "utplånas". Lind, Martin, Kristendom och nazism: frågan om kristendom och nazism belyst av olika ställningstaganden i Tyskland
  4 kbyte (399 ord) - 29 oktober 2017 kl. 00.06
 • framför en annan. Damaskus var en av de första regionerna som mottog kristendomen. Detta gjordes med stort inflytande under Paulus outtröttliga mission
  3 kbyte (342 ord) - 25 juni 2017 kl. 19.58
 • De flesta i Afrika bekänner sig till kristendom eller islam. Religiösa uppfattningar såsom animism, förfädersdyrkan och spiritism är också viktiga, och
  6 kbyte (298 ord) - 20 oktober 2016 kl. 07.47
 • Kritik av kristendomen har förekommit genom hela kristendomens historia. Ett vanligt tema gäller kristendomens syn på vetenskap och hur kristen doktrin
  9 kbyte (1 113 ord) - 29 oktober 2017 kl. 09.23

Resultat från systerprojekt

 • Wikipedia har en artikel om: kristendom kristendom en abrahamitisk religion grundad av Jesus från Nasaret, vars heliga text kallas Bibeln Besläktade
 • bodde i Kolossæ, och hade genom aposteln Paulus blifwit omwänd till kristendomen. Han hade en slaf eller träl wid namn Onesimus, som rymde och kom till
 • Wikinews Kristendom Här hittar du nyheter om Kristendom. Denna sida är bara påbörjad. Rensa 29 januari 2008: Gordon B. Hinckley är död 23 januari 2008:
 • om fem världsreligioner: de tre abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam) samt hinduism och buddhism. Det finns dock andra religioner
 • Kristus, född 7-4 f.Kr. död cirka 30 e.Kr., är en central gestal inom kristendomen och en profet inom islam under namnet Isa. Anses vara Messias av troende
 • buden. Både kristendomen och islam anses göra detta varför judendomen alltid respekterat dessa läror. Att vara öppen inför kristendomen, förklara sig

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)