Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Landsbygd" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Landsbygd kallas ett område med lantlig bebyggelse. Termen används ofta som motpol till stad, och ofta avser den alla områden belägna mellan städerna
  4 kbyte (474 ord) - 26 oktober 2017 kl. 14.06
 • omland (landsbygd och förorter) som en mer eller mindre självständig enhet. Städer har under historien ofta haft annan rättsstatus än landsbygd och mindre
  17 kbyte (1 958 ord) - 20 maj 2017 kl. 11.19
 • glesbygd ofta något mer godtyckligt, vilket kan innebära att landsbygd, eller glesbefolkad landsbygd, betraktas som glesbygd, alternativt att glesbefolkade
  2 kbyte (217 ord) - 26 oktober 2017 kl. 15.38
 • landsbygden – Skildringar är en samling folklivsskildringar av Alfhild Agrell. Den utgavs av Hugo Gebers förlag år 1887. Omslaget tecknades av Jenny
  2 kbyte (104 ord) - 28 juli 2017 kl. 04.10
 • ortsbebyggelse som småort, fritidshusområden och arbetsplatsområden samt landsbygd. En småort är i normalfallet en ort med färre än 200 invånare (undantag
  14 kbyte (1 592 ord) - 30 september 2017 kl. 10.11
 • berg i Tjeckien Urbanitet – människors interaktion i det offentliga rummet i staden Urbanisering – en folkförflyttning från landsbygd till stadsområden
  461 byte (48 ord) - 10 november 2017 kl. 13.01
 • Ålands landsbygd är en av ekonomiska regionerna i självstyrda landskapet Åland i Finland. Folkmängden i regionen uppgick den 1 januari 2013 till 14 996
  3 kbyte (150 ord) - 30 maj 2017 kl. 22.05
 • jämförelse, ytmässigt stora och omfattar i allmänhet såväl tätbebyggelse som landsbygd. Den tätort som är huvudort i en kommun benämns centralort. Kommunernas
  10 kbyte (1 178 ord) - 1 januari 2018 kl. 09.53
 • landskommuner som består av en stad med omgivande landsbygd. och Landskommuner som består av byar och landsbygd. Detta avsnitt är en sammanfattning av Portugals
  12 kbyte (1 386 ord) - 17 augusti 2017 kl. 09.16
 • gjorde att dödligheten i de medeltida städerna var betydligt högre än på landsbygden. Epidemier spreds också snabbt längs de tättbefolkade gränderna, och
  52 kbyte (6 950 ord) - 12 december 2017 kl. 20.40
 • Se tabellen nedan. Melioratorov samt det som tidigare räknades som landsbygd är numera sammanslaget med centrala Tiumen. ^ [a b] Vserossijskaja perepis
  5 kbyte (203 ord) - 7 maj 2017 kl. 19.21
 • var att under Gustaf II Adolfs styre beslutades att alla rörsmeder på landsbygden skulle flytta till närmaste stad. Då detta skulle innebära en förlust
  93 kbyte (9 529 ord) - 16 januari 2018 kl. 18.51
 • Urbanisering (av latin urbs, "stad"), är en folkförflyttning från landsbygd till stadsområden. I statistiken är urbanisering ett procenttal på hur stor
  11 kbyte (1 319 ord) - 8 november 2017 kl. 16.41
 • världen. Konsekvensen blev omfattande förflyttningar av befolkningen, från landsbygden till städernas industrisamhällen som byggdes upp (se urbanisering).
  15 kbyte (1 845 ord) - 10 december 2017 kl. 13.18
 • ut i hela Kina och det kunde skilja sig mellan provinser, städer och landsbygd. 1949 uppgick Kinas befolkning till närmare en halv miljard människor
  6 kbyte (885 ord) - 17 juli 2017 kl. 06.12
 • husförhörslängden uppdelades i fjärdningar eller sexmansrotar. Orten kunde på landsbygden vara en by eller en bruksort, och i tätorten ett kvarter. Orterna var
  5 kbyte (599 ord) - 23 december 2017 kl. 00.51
 • allmän rösträtt, genomförde omfattande jordreformer med utbildning för landsbygdens folk och förstatligade de största tenngruvorna. Tolv år av tumultartat
  82 kbyte (8 509 ord) - 11 december 2017 kl. 10.30
 • främst inom frågor som rör jobb och företagande, decentralisering och landsbygd, välfärd och miljö. Partiet är det femte största i Sveriges riksdag, tredje
  38 kbyte (2 721 ord) - 4 december 2017 kl. 09.01
 • Den vinproducerande dalen Barossa Valley i South Australia. Färre än 15 procent av australierna bor på landsbygden.
  65 kbyte (6 742 ord) - 8 januari 2018 kl. 11.44
 • städerna i Brasilien. De växte sig stora i samband med inflyttning från landsbygden i mitten av 1900-talet. Motsvarigheter finns i andra latinamerikanska
  3 kbyte (384 ord) - 2 september 2016 kl. 00.24

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)