Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Missbruk" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Ett missbruk är felanvändning av exempelvis droger, förtroenden eller andra saker som anses skadligt eller sjukligt. Oftast är den missbrukande personen
  3 kbyte (327 ord) - 16 augusti 2017 kl. 14.20
 • Missbruk av larmanordning gör sig den skyldig till som genom missbruk av larm, nödsignal eller annan liknande anordning föranleder onödig utryckning av
  641 byte (75 ord) - 20 oktober 2015 kl. 14.18
 • Substansmissbruk (omdirigering från Iatrogent missbruk)
  substanser som missbrukas kan leda till beroende. Missbruk av psykoaktiva substanser räknas av ICD-10 som drogutlöst psykisk störning, medan missbruk av
  10 kbyte (1 113 ord) - 16 augusti 2017 kl. 14.21
 • Missbruk av förmanskap kallas ett brott som begås i det militära. Detta brott innebär att befäl kommenderar underlydande till något som inte ingår i dennes
  392 byte (46 ord) - 27 oktober 2013 kl. 20.44
 • vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter
  7 kbyte (834 ord) - 6 september 2017 kl. 14.21
 • Missbruk av urkund är ett brott som enligt 15 kapitlet 12 § i den svenska Brottsbalken består i att man använder eller låter någon annan använda en urkund
  1 kbyte (166 ord) - 16 juni 2015 kl. 14.32
 • diagnos, man särskiljer substansrelaterade tillstånd genom definierat missbruk (för fysiologin, fysiken eller psyket skadligt bruk av alkohol) alternativt
  16 kbyte (1 911 ord) - 19 augusti 2017 kl. 15.30
 • som grundades 1968. Föreningen består av föräldrar och anhöriga till missbrukare och arbetar främst på ett lokalt plan med att ge råd och stöd till andra
  2 kbyte (257 ord) - 12 oktober 2016 kl. 19.23
 • enskilde som ensam ansvarig för sitt missbruk. Verdandi betonade istället sociala åtgärder för att förebygga missbruk och förbättra människors levnadsvillkor
  1 kbyte (123 ord) - 8 november 2016 kl. 19.28
 • förskrevs ej till patienter som missbrukar alkohol eller när missbruk av preparat med centraldämpande effekt kan misstänkas. Missbruk av dextropropoxifen finns
  1 kbyte (96 ord) - 28 oktober 2016 kl. 14.12
 • pågår vanligtvis i ett par dagar och därefter är all substans av det missbrukande ämnet ute ur kroppen. Denna process är en nödvändig och betydelsefull
  5 kbyte (615 ord) - 21 juni 2015 kl. 14.43
 • förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorg om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Det bereder även ärenden om alkoholpolitiska
  2 kbyte (83 ord) - 1 augusti 2017 kl. 20.52
 • tidigt i kontakt med narkotika, vilket han både missbrukade och langade. Han tog sig ur sitt missbruk och inledde så småningom sin musikaliska karriär
  2 kbyte (84 ord) - 14 juli 2017 kl. 21.31
 • narkotikafritt samhälle. Enligt WHO är bruk och missbruk av droger ett av de största hoten mot folkhälsan. Bruk och missbruk av alkohol, narkotika och tobak orsakar
  5 kbyte (609 ord) - 3 juli 2017 kl. 10.31
 • Riskbruk och missbruk (tillsammans med Katarina Johansson), 2008, andra upplagan Återfallsprevention. Social färdighetsträning vid missbruk av alkohol,
  1 kbyte (142 ord) - 2 januari 2013 kl. 15.15
 • Pseudoabstinens, av grekiskans pseudes, falsk, lögnaktig. Om en före detta missbrukare råkar hamna i situationer där han blir påmind om intensiva drogupplevelser
  674 byte (77 ord) - 31 augusti 2017 kl. 20.10
 • sluta. Återfall är mycket vanliga, och leder ofta till att samma nivå av missbruk återupptas. Från och med fjärde upplagan (1994) av American Psychiatric
  6 kbyte (663 ord) - 28 oktober 2017 kl. 09.22
 • vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att
  2 kbyte (251 ord) - 5 augusti 2017 kl. 08.16
 • Allmänna Arvsfonden, ABF och Sensus. En kille från Göteborgstrakten, som missbrukar GHB och andra fattigmansdroger, tar sitt liv genom att hoppa från Angeredsbron
  1 kbyte (120 ord) - 19 september 2014 kl. 17.07
 • och kan användas mot ångest eller sömnsvårigheter. Från hösten 2007 har missbruk av substansen noterats i Sverige. Halveringstiden är cirka 60 timmar, vilket
  2 kbyte (223 ord) - 3 september 2017 kl. 15.59

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)