Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Politik" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Politik (från grekiska: πόλης) betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet
  10 kbyte (1 198 ord) - 10 juli 2017 kl. 17.33
 • Uppslagsordet ”Svensk politik” leder hit. För tidningen med detta namn, se Svensk politik (tidning). För politiska partier i Sverige, se Lista över politiska
  13 kbyte (1 152 ord) - 7 oktober 2017 kl. 16.49
 • Finlands politik präglas av att Finland är en republik med ett parlamentariskt system. Makten delas mellan den verkställande makten hos Finlands president
  3 kbyte (305 ord) - 12 oktober 2016 kl. 19.28
 • Frankrikes politik präglas av ett semi-presidentialistiskt statsskick, bestämd av den franska konstitutionen som stiftats i samband med bildandet av den
  4 kbyte (472 ord) - 16 maj 2017 kl. 18.43
 • En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar
  6 kbyte (663 ord) - 16 januari 2017 kl. 14.23
 • Tidningen Tro & Politik grundades 1928 i Örebro, då med namnet Broderskap. Redaktionen har sedan länge sin bas i Stockholm. Den ges ut av Socialdemokrater
  2 kbyte (272 ord) - 26 februari 2017 kl. 13.12
 • Internationell politik är den statsvetenskapliga gren där politiska relationer över statsgränser studeras. Ibland skiljer sig den statsvetenskapliga definitionen
  2 kbyte (185 ord) - 29 april 2017 kl. 18.51
 • Komparativ politik eller jämförande politik är en disciplin inom statsvetenskapen. Någon enhetlig uppfattning om vad denna disciplin ska innehålla finns
  624 byte (69 ord) - 3 december 2015 kl. 21.03
 • så en ny politik kallad "socialism med kinesiska särdrag". Införandet av denna nya politik innebar en helomvändning jämfört med den politik som dittills
  11 kbyte (1 440 ord) - 13 november 2017 kl. 00.04
 • Ålands politik är de politiska frågor som rör Åland, sedan 1921 en självstyrande del av Finland. Åland är neutralt, demilitariserat och enspråkigt svenskt
  20 kbyte (2 109 ord) - 1 augusti 2017 kl. 04.21
 • Politik i Indien bestäms till stor del av landets federala statsskick. Traditionellt delas det politiska systemet in i tre nivåer; Federala nivån (unionen)
  7 kbyte (744 ord) - 26 februari 2016 kl. 07.32
 • Politik i Polen karaktäriseras sedan 1990-talet av parlamentarisk demokrati med flerpartisystem där premiärministern är regeringschef och presidenten
  592 byte (53 ord) - 16 mars 2016 kl. 14.39
 • vägens politik avser den ekonomiska politiken och ses som en kompromiss mellan kapitalistisk marknadsekonomi och Demokratisk socialism. Denna politik är internationellt
  1 kbyte (174 ord) - 22 augusti 2017 kl. 21.10
 • verkställande och dömande instanser, vilket understryker det faktum att politik i Tyskland förs på två olika nivåer: på förbundsnivå och på delstatsnivå
  30 kbyte (3 386 ord) - 29 oktober 2017 kl. 01.14
 • Grekisk politik, eller politik i Grekland, utspelar sig inom demokratiskt parlamentariska ramar, liknande de inom många andra europeiska länder. Det grekiska
  2 kbyte (164 ord) - 17 mars 2016 kl. 22.39
 • dialog, se Politiken (Aristoteles). För den svenska morgontidningen utgiven 1916-1940 och 1942-1945, se Folkets Dagblad Politiken. Politiken är en dansk
  3 kbyte (221 ord) - 10 september 2017 kl. 02.33
 • ideologiskt enhetliga som de svenska partierna, det som avgör politiken är snarare den aktuelle politikern än vilket parti denne tillhör. Det finns dock övriga
  14 kbyte (1 751 ord) - 2 augusti 2017 kl. 00.37
 • Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 3 november 2013.  Denna artikel om politik eller statsvetenskap saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom
  495 byte (64 ord) - 7 maj 2014 kl. 19.34
 • Ekonomisk politik, eller ekonomipolitik, omfattar såväl den övergripande samhällsekonomiska situationen (makroekonomi) som enskilda delar av ekonomin
  442 byte (58 ord) - 20 september 2017 kl. 08.51
 • Sällskapet Politik & Näringsliv (SPN), som bildades 1980, har som syfte att främja kontakterna mellan näringslivet och de politiskt verksamma inom riksdagen
  525 byte (38 ord) - 7 februari 2012 kl. 14.02

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)