Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Psykologi" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. En psykologs arbete kan röra sig inom vitt skilda områden
  12 kbyte (1 241 ord) - 22 maj 2017 kl. 17.43
 • Analytisk psykologi (även känt som Jungiansk psykologi) är den psykologiska skolan som uppstått utifrån den schweiziske psykologen Carl Jungs teorier och
  7 kbyte (940 ord) - 23 september 2016 kl. 23.21
 • Klinisk psykologi är den gren av tillämpad psykologi, som inbegriper diagnostisering och behandling av psykiska sjukdomar. Diagnoser återinns i så kallade
  733 byte (100 ord) - 1 november 2016 kl. 19.03
 • Transpersonell psykologi är en skola inom psykologin som studerar den transcendenta eller andliga aspekten av det mänskliga sinnet. Den transpersonella
  18 kbyte (2 346 ord) - 26 maj 2017 kl. 01.04
 • dela upp tillämpad psykologi i flera underavdelningar. Exempel på dessa är: Arbetspsykologi Klinisk psykologi Pedagogisk psykologi Sportpsykologi Vittnespsykologi
  509 byte (51 ord) - 14 januari 2017 kl. 13.20
 • Pedagogisk psykologi är ett kunskapsområde inom tillämpad psykologi som intresserar sig för undervisnings- och lärprocesser och som undersöker psykologiska
  4 kbyte (480 ord) - 25 mars 2016 kl. 18.34
 • tyska psykologin. En viktig förgrundsgestalt var Klaus Holzkamp.  Denna psykologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom
  430 byte (68 ord) - 14 november 2013 kl. 00.39
 • Humanistisk psykologi är ett synsätt inom psykologi som huvudsakligen utvecklades av Carl Rogers, Rollo May och Abraham H. Maslow i USA under 1960-talet
  1 kbyte (186 ord) - 13 december 2016 kl. 19.45
 • Modern Psykologi är en svensk tidskrift om psykologi och hjärnforskning som ges ut av förlaget Vetenskapsmedia i Sverige AB. Vd är Patrik Hadenius. Redaktionen
  944 byte (114 ord) - 26 oktober 2016 kl. 16.35
 • Marxistisk psykologi är en gren inom psykologin som omfattar olika riktningar som med start under 1920-talet ämnat förena marxistiska samhällsteorier
  1 kbyte (130 ord) - 13 augusti 2011 kl. 11.13
 • samt hur vi reagerar på och använder denna information. Utifrån kognitiv psykologi har varje enskild individ en aktiv roll i formandet av sitt beteende.
  7 kbyte (872 ord) - 24 april 2017 kl. 17.28
 • Differentiell psykologi, eller differentialpsykologi, kallas gren av psykologin där psykologer försöker beskriva och förklara skillnaden mellan individer
  695 byte (74 ord) - 20 september 2013 kl. 13.30
 • Populärpsykologi (omdirigering från Pop-psykologi)
  Populärpsykologi, även pop-psykologi, är ett begrepp som används dels om psykologiska förklaringar på populärvetenskaplig nivå, eller påståenden av psykologisk
  2 kbyte (225 ord) - 16 september 2014 kl. 16.02
 • För begreppet In vivo inom biologi, se In vivo In vivo betecknar inom psykologi något som sker i klientens naturliga miljö, exempelvis vid exponeringsterapi
  373 byte (62 ord) - 10 juli 2013 kl. 02.51
 • Last är ett äldre begrepp inom psykologi, filosofi och religion för beteende eller intresse som anses inverka negativt på den som ägnar sig åt detta och
  1 kbyte (130 ord) - 20 september 2016 kl. 14.46
 • Analogi är ett studieområde inom kognitionsvetenskap och kognitiv psykologi, där man undersöker hur människor använder analogier - system av likheter
  866 byte (128 ord) - 8 juni 2016 kl. 00.13
 • Attityd (omdirigering från Attityd (psykologi))
  Attityd-sidor, se Göteborgs-Posten#Delar och bilagor. Attityd avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, kognitiva
  815 byte (108 ord) - 13 november 2015 kl. 00.03
 • com. http://allpsych.com/dictionary/r.html. Läst 11 mars 2008.   Denna psykologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom
  809 byte (84 ord) - 7 mars 2017 kl. 12.28
 • Mandom Mognadsexamen Myndig Utvecklingspsykologi Övergångsrit  Denna psykologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom
  399 byte (46 ord) - 7 maj 2017 kl. 14.36
 • Arbetslivets psykologi är indelad i tre områden: Arbetspsykologi: Rör bland annat arbetsmiljöfrågor, hälsa, stress och människa-maskininteraktion. Personalpsykologi:
  477 byte (40 ord) - 27 april 2016 kl. 12.16

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)