Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Sexualitet" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Sexualitet är de beteenden hos sexuella organismer som förknippas med könslig fortplantning, könscykel och könsroller. Arter med sexuell fortplantning
  9 kbyte (936 ord) - 13 augusti 2017 kl. 01.07
 • sexuellt beteende, men av utövarna betraktas som en naturlig del av deras sexualitet. Det finns många olika subkulturer för utövare av olika kinks. Bisexualitet
  971 byte (139 ord) - 26 juli 2016 kl. 12.13
 • Sexualitetens historia är ett trebandsverk av den franske filosofen Michel Foucault, utgivet 1976–1984. De tre utgivna delarna bär titlarna La volonté
  5 kbyte (506 ord) - 20 juni 2016 kl. 17.10
 • Sexologi är läran om människans sexualitet. Sexologi är inte ett eget akademiskt ämne som ensamt kan leda till en akademisk examen. Ämnet studeras ur skilda
  5 kbyte (609 ord) - 9 maj 2017 kl. 10.58
 • omtvistad, dels anförs samhällets traditionella tvåsamhetsnormativitet inom sexualiteten, dels anförs det att det är på grund av de osäkerhets- och svartsjukekänslor
  1 kbyte (134 ord) - 17 maj 2017 kl. 23.50
 • till "avvikande sexualitet", vilket är ett begrepp som på senare tid starkt ifrågasatts från politiskt håll. Till "avvikande sexualitet" har räknats det
  1 kbyte (150 ord) - 29 maj 2017 kl. 22.35
 • förhållande bör ändras. Man utgår från att inte bara könet utan även sexualiteten är en social konstruktion. Begreppet är huvudsakligen en svensk konstruktion
  2 kbyte (184 ord) - 28 juli 2017 kl. 07.48
 • Uppslagsordet ”Sex” leder hit. För sexualitet, se Sexualitet. För andra betydelser, se Sex (olika betydelser). Uppslagsordet ”VI” leder hit. För
  2 kbyte (238 ord) - 25 maj 2017 kl. 22.51
 • Hora–madonna-komplexet (kategorin Sexualitet)
  har svårt att se kvinnor som sammansatta individer när det gäller deras sexualitet. Idén föreslogs först av Sigmund Freud. Freud fann att vissa män hade
  2 kbyte (207 ord) - 1 mars 2016 kl. 12.50
 • Erotik, från den grekiske guden Eros, är sexualitet som lägger tonvikten på de sinnliga, sensuella aspekterna av kärlekslivet. Konstnärliga skildringar
  676 byte (86 ord) - 10 maj 2017 kl. 19.39
 • teoribildning och ideologi som framför allt syftar till att framställa sexualitet som en positiv kraft i strävandet efter jämställdhet. Sexpositiva feminister
  3 kbyte (294 ord) - 2 december 2016 kl. 23.51
 • sig 2004 om flickor från två gymnasieklasser och deras syn på genus och sexualitet. Hon har också skrivit andra böcker om feminism och queer-teori, bland
  2 kbyte (213 ord) - 17 juli 2017 kl. 21.14
 • Sexualundervisning, sexualkunskap, sexualupplysning, är undervisning om mänsklig sexualitet, sexuellt umgänge, sexuell anatomi, människans fortplantning, könssjukdomar
  3 kbyte (297 ord) - 4 juni 2017 kl. 22.16
 • Love Land (kategorin Sexualitet)
  på ön Jeju i Sydkorea. Parken har ett tema kring sexualitet. Det visas utbildningsfilmer om sexualitet och det finns 140 skulpturer som visar människor
  805 byte (83 ord) - 11 mars 2017 kl. 00.23
 • Sexsymbol – en person som anses vara sexuellt attraktiv av allmänheten Sexualitet – de beteenden hos sexuella organismer som förknippas med könslig fortplantning
  920 byte (110 ord) - 7 mars 2017 kl. 19.28
 • Sexualisering (kategorin Sexualitet)
  Sexualisering är framhävandet av sexualiteten hos något, göra sexuell, ge sexuell prägel åt något, eller att betrakta någots sexuella karaktär eller kvalitet
  11 kbyte (1 130 ord) - 29 juli 2017 kl. 09.56
 • används ofta om parförhållanden, men inte i första hand med tanke på sexualitet, utan snarare med åtanke om samarbete och hänsynstagande, som om liv i
  643 byte (87 ord) - 11 februari 2017 kl. 20.10
 • förhållningssätt eller en rörelse som kritiserar normer kring kön och sexualitet (främst heteronormen), dels vara ett sätt att identifiera sig, och kan
  3 kbyte (407 ord) - 23 januari 2017 kl. 16.18
 • Ej att förväxla med asexuell förökning. Asexualitet innebär att sakna sexualitet eller könsliv, alternativt att sakna könsorgan, eller att sakna könsdrift
  10 kbyte (1 147 ord) - 1 augusti 2017 kl. 23.41
 • rolig historia eller gåta som finner sin poäng i någon anspelning på sexualitet eller naturbehov. Bert Karlsson Stefan & Krister Gert Fylking ^ ”Sveriges
  546 byte (54 ord) - 22 september 2016 kl. 12.01

Resultat från systerprojekt

 • Wikipedia har en artikel om: sexualitet sexualitet en individs, ett samhälles eller en arts förmåga och bruk av parning och andra (även njutningsinriktade)
 • Valerie Jean Solanas "Sex mellan två personer är vackert. Sex mellan 5 människor är fantastiskt." Woody Allen Wikipedia har en artikel om: Sexualitet
 • människornas möjligheter är det samma och inte bli dömd beroende utav sexualitet, könsidentitet, hudfärg eller funktionsnedsättning. På Fi:s hemsida kan
 • utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. Du skall lära dig mer om kulturella förändringar eller kvinnors och
 • frihet Sexualiteten är viktig för många människor och det är viktigt för människors hälsa att de kan vara trygga och säkra i sin sexualitet. Därför

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)