Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Spänning" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Spänning kan avse följande: Elektrisk spänning – begrepp inom elektromagnetism Mekanisk spänning – begrepp inom mekanik och hållfasthetslära Spänning
  268 byte (22 ord) - 24 december 2016 kl. 17.06
 • leder hit. För skillnader i andra potentialer, se Potential. Elektrisk spänning eller potentialskillnad, väsentligen samma sak som elektromotorisk kraft
  9 kbyte (955 ord) - 27 juni 2017 kl. 21.57
 • Spänning är inom mekanik och hållfasthetslära termen för negativt tryck (med SI-enheten pascal). Ordet spänning kan också syfta på spännkraft, som är
  1 kbyte (150 ord) - 27 juni 2017 kl. 22.02
 • Elektromotorisk spänning (ems) eller elektromotorisk kraft (emk), (en. Electro-Motive Force, emf) är summan av de potentialändringar elektriska energikällor
  2 kbyte (192 ord) - 27 juni 2017 kl. 16.01
 • Spänning är en känsla av lustfylld fascination och förväntan blandad med oro, spänning och ångest som förvandlas till en oförutsägbar och medryckande källa
  7 kbyte (893 ord) - 4 juli 2017 kl. 00.26
 • Ohms lag beskriver förhållandet mellan elektrisk spänning, elektrisk resistans och elektrisk ström för en linjär resistor. Den är uppkallad efter den tyske
  2 kbyte (241 ord) - 13 december 2016 kl. 11.52
 • fibrer, se Analys av textilfibrer. En dragprovkurva visar mekanisk spänning som funktion av töjning vid dragprov av material. Kurvans form varierar
  3 kbyte (309 ord) - 5 juni 2016 kl. 16.20
 • växelstorheternas effektivvärden skrivas som Skenbar Effekt (VA) = Ström (A) * Spänning (V) Den verkligt avgivna/förbrukade effekten P fås genom multiplikation
  1 kbyte (104 ord) - 27 juni 2017 kl. 22.57
 • Likspänning kallas en spänning som inte ändrar riktning (motsatsen är växelspänning). Om likspänning ansätts över en krets med ändlig resistans börjar
  477 byte (45 ord) - 9 mars 2013 kl. 18.11
 • eller elasticitetsgränsen är den högsta spänning som ett material tål utan att deformeras plastiskt. Vid spänningar lägre än sträckgränsen deformeras materialet
  3 kbyte (267 ord) - 22 mars 2017 kl. 12.06
 • Volt (olika betydelser). Volt (V), är en härledd SI-enhet för elektrisk spänning (elektromotorisk kraft). Enheten är uppkallad efter den italienske fysikern
  5 kbyte (621 ord) - 11 juli 2017 kl. 16.11
 • Nätspänning är den spänning som normalt finns i eluttag av standardtyp. Nätspänningen är sinusformad och anges med avseende på effektivvärde och frekvens
  3 kbyte (443 ord) - 11 mars 2017 kl. 18.46
 • strömmarna och spänningarna blir hela nätets sammanlagda ström och spänning. För att räkna ut de sammanlagda strömmarna och spänningarna gör man på följande
  3 kbyte (239 ord) - 9 maj 2015 kl. 00.06
 • menstruationen startar. Det kan även uttydas premenstruella besvär, premenstruell spänning och premenstruella symtom. PMS kan uppträda tillsammans med, men är åtskilt
  4 kbyte (453 ord) - 20 juli 2017 kl. 21.35
 • studerar hur kemiska reaktioner kan ge upphov till elektrisk spänning och omvänt hur elektrisk spänning kan ge upphov till en kemisk reaktion i en elektrokemisk
  2 kbyte (206 ord) - 2 september 2014 kl. 23.51
 • i de allmänna elnäten. Därigenom kan man enkelt åstadkomma en lämplig spänning för olika apparater och maskiner, samtidigt som kraftöverföringen sker
  18 kbyte (1 911 ord) - 4 juni 2017 kl. 11.17
 • mätinstrument för elektrisk spänning. Då en metalltråd passerar genom en temperaturskillnad uppstår en termoelektrisk spänning (Seebeck-spänning) över den, dess varma
  3 kbyte (344 ord) - 29 april 2016 kl. 12.59
 • ett landsomfattande nät av kraftledningar som har de högsta nominella spänningarna och som knyter ihop produktionsanläggningar, regionnät och nät i grannländerna
  1 kbyte (148 ord) - 10 juli 2017 kl. 15.02
 • uppbyggnad och utveckling. I varje harmoni finns ett mått av inneboende spänning, eller vilja att leda till en ny harmoni. I varje följd av harmonier finns
  1 kbyte (183 ord) - 26 september 2016 kl. 02.22
 • Den momentana effektutvecklingen i en resistor är produkten av spänningen över komponenten och den elektriska strömmen genom komponenten:
  7 kbyte (731 ord) - 4 maj 2017 kl. 21.38

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)