Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Språk" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • naturligt språk. För andra betydelser, se Språk (olika betydelser). Uppslagsordet ”språken” leder hit. För dikten "Språken" av Esaias Tegnér, se Språken (dikt)
  26 kbyte (3 161 ord) - 6 juli 2017 kl. 08.07
 • Ett konstgjort språk (även artificiellt språk, konstruerat språk, konstspråk eller konspråk efter engelskans conlang) är ett språk vars fonologi, grammatik
  5 kbyte (550 ord) - 9 april 2015 kl. 22.39
 • De indoeuropeiska språken omfattar en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk, inklusive de flesta större språken i Europa, många i Sydasien
  18 kbyte (2 060 ord) - 24 september 2017 kl. 08.19
 • Språk i Indien finns i ett stort antal, från flera olika språkfamiljer. Det största språket i landet Indien är hindi, som är ett indoeuropeiskt språk
  15 kbyte (1 202 ord) - 22 februari 2017 kl. 22.26
 • Utdöda språk eller döda språk är språk som varit ett folkspråk men inte längre har några modersmålstalare. De flesta döda språk som vi känner till har
  2 kbyte (241 ord) - 9 april 2015 kl. 23.00
 • Romanska språk är en grupp av indoeuropeiska språk som utvecklats ur latinet. De utvecklades ur talspråksvarianten (vulgärlatin) och skiljer sig kraftigt
  8 kbyte (755 ord) - 22 januari 2017 kl. 18.13
 • Kaukasiska språk är en samlingsbeteckning för sydkaukasiska språk, nordvästkaukasiska språk och nordöstkaukasiska språk (de två senare går ibland under
  1 kbyte (146 ord) - 6 juli 2017 kl. 23.28
 • motsats till klassiska språk och moderna språk. Efter hand räknades alltfler språk till orientaliska språk, tills alla språk från Asien, Afrika, Australien
  619 byte (93 ord) - 1 november 2014 kl. 16.42
 • sinotibetanska språken utgör en språkfamilj som består av de sinitiska språken (kinesiska) och de tibetoburmanska språken, och omfattar cirka 250 språk som talas
  11 kbyte (1 015 ord) - 18 september 2017 kl. 23.25
 • Europeiska unionens officiella språk omfattar 24 språk som har erkänd status inom Europeiska unionen. Dessa språk är bulgariska, danska, engelska, estniska
  20 kbyte (2 408 ord) - 21 juni 2017 kl. 17.32
 • gruppen baltoslaviska språk. De slaviska språken delas in i tre huvudgrupper: syd-, väst- och östslaviska. Tio av de slaviska språken (exempelvis de östslaviska)
  3 kbyte (217 ord) - 30 augusti 2017 kl. 18.57
 • De germanska språken utgör en av grenarna i den indoeuropeiska språkfamiljen. De största germanska språken är de västgermanska språken engelska och tyska
  19 kbyte (1 398 ord) - 10 mars 2017 kl. 16.50
 • De keltiska språken hör till de indoeuropeiska språken och talades tidigare över stora delar av Europa men är numera utdöda utom i några regioner på Atlantkusten
  4 kbyte (445 ord) - 7 juli 2017 kl. 23.15
 • Moderna språk är språk som talas idag. Begreppet sätts ofta – särskilt i akademiska sammanhang – i motsats till klassiska språk (latin och klassisk grekiska)
  6 kbyte (642 ord) - 20 december 2016 kl. 22.52
 • Denna artikel behandlar de språk som talas i Europa. Mer än 90 % av Europas invånare talar språk som tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. Bland
  14 kbyte (386 ord) - 10 maj 2017 kl. 03.36
 • Indoiranska språk, en grupp språk tillhörande satemgrenen av indoeuropeiska språk. De flesta av dessa språk som idag talas i Indien härstammar från sanskrit
  2 kbyte (136 ord) - 1 oktober 2015 kl. 13.07
 • Ett språk, i betydelsen enskilt språk, är ett specifikt system av språkljud, skrivtecken eller gester som kan användas av en grupp människor för kommunikation
  5 kbyte (518 ord) - 6 juli 2017 kl. 17.56
 • Afroasiatiska språk är en språkfamilj som främst hör hemma i sydvästra Asien och norra och östra Afrika. Enligt SIL Internationals beräkning omfattar
  13 kbyte (1 380 ord) - 23 november 2015 kl. 09.34
 • De språk som talas i Afrika, oavsett vilka språkfamiljer dessa tillhör, kan med en samlande beteckning också kallas afrikanska språk. Antalet språk som
  21 kbyte (2 433 ord) - 22 augusti 2017 kl. 10.33
 • Malajo-polynesiska språk är en språkgrupp inom de austronesiska språken som innefattar minst 351 miljoner talare. Språkgruppen är mycket utbredd bland
  7 kbyte (241 ord) - 3 december 2016 kl. 16.07

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)