Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Svenska språket" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Svenska (svenska (info)) är ett östnordiskt språk som talas av cirka elva miljoner personer, främst i Sverige där språket har en dominant ställning som
  61 kbyte (7 364 ord) - 29 oktober 2017 kl. 17.18
 • var verkets namn Ordlista över svenska språket). Ordlistan är tänkt att vara en förteckning över det levande svenska ordförrådet och ges därför ut i
  14 kbyte (1 044 ord) - 29 oktober 2017 kl. 22.39
 • Värsta språket var ett svenskt TV-program som handlade om det svenska språket och sändes i SVT 2002–2003. Programmet producerades av Karin af Klintberg
  2 kbyte (178 ord) - 29 juli 2017 kl. 10.58
 • Svenska Akademiens ordbok (ursprunglig titel Ordbok öfver svenska språket), förkortat SAOB, är ett historiskt uppslagsverk över det svenska språket som
  6 kbyte (612 ord) - 12 maj 2017 kl. 07.01
 • (1868), Svensk handordbok (1868), Dansk-norsk och svensk ordbok (1869), Svenska språkets synonymer (1870) samt Fransk-svensk ordbok (1872). För Svenska Akademiens
  6 kbyte (584 ord) - 29 mars 2017 kl. 11.01
 • Modeord i svenska språket har kommit och gått genom alla tider. Svenskan är ständigt i förändring och har påverkats av en mängd olika språk bland annat
  3 kbyte (472 ord) - 25 januari 2015 kl. 22.42
 • Forskningsnämnden för svenska språket, en nordisk sammanslutning av språkveterare, vars huvudsakliga syfte är att arrangera konferensserien Svenskans
  938 byte (98 ord) - 24 februari 2015 kl. 04.43
 • Den här artikelns ämne är engelska lånord i det svenska språket. Språket har i sin tur influerats av andra språk då England invaderats många gånger, bland
  6 kbyte (736 ord) - 4 maj 2017 kl. 09.26
 • För boken, se Svenska skrivregler (bok). Svenska skrivregler är konventioner för användning av svenska språket. I svenskan finns flera olika standardverk
  3 kbyte (349 ord) - 27 november 2016 kl. 02.17
 • samma namn, se Svenska Akademien (musikgrupp). Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustav III med syftet att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka
  25 kbyte (2 677 ord) - 17 november 2017 kl. 09.44
 • Svensk litteratur omfattar all litteratur som nedtecknats på det svenska språket, således även bland annat åländsk och finlandssvensk litteratur. Den
  31 kbyte (3 494 ord) - 28 oktober 2017 kl. 22.44
 • TT-språket är en samling skrivregler från TT Nyhetsbyrån för hur svensk nyhetsförmedling bör skriva för att anamma god svenska. Tipsen om språkvård är
  2 kbyte (156 ord) - 30 juli 2017 kl. 08.46
 • Svenska Akademiens översättarpris är ett svenskt pris, instiftat 1953 av Svenska Akademien, som avser att belöna utmärkta översättningar till svenska
  5 kbyte (48 ord) - 21 oktober 2017 kl. 12.12
 • svenska medeltidsspråket är ett bokverk i ursprungligen tre volymer utgivet 1884–1918 av Knut Fredrik Söderwall. Verket behandlar det svenska språket
  1 kbyte (82 ord) - 26 juli 2017 kl. 14.51
 • Svenska kulturfonden är en finländsk organisation avsedd att "stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet"
  1 kbyte (129 ord) - 13 maj 2017 kl. 19.05
 • efter svenska datatermgruppen. Biotermgruppen utformar rekommendationer på vilka termer inom områdena som är lämpliga på svenska språket. Svenska biotermgruppen
  666 byte (51 ord) - 20 september 2016 kl. 13.16
 • Lisa Christensen, Helena Hansson, Lena Lötmarker och Bo-A. Wendt. Svenska Akademiens grammatik i Libris Svenska Akademien: Böcker om svenska språket
  1 kbyte (93 ord) - 5 februari 2017 kl. 18.51
 • Redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, i samarbete med Svenska Akademien och
  2 kbyte (121 ord) - 10 februari 2017 kl. 19.39
 • till svenska i samband med reformationen på uppdrag av Gustav Vasa. Den kallades därför Gustav Vasas bibel och fick stor betydelse för svenska språket. Bland
  3 kbyte (430 ord) - 14 november 2017 kl. 10.45
 • bevara, forska i och förmedla det svenska kulturarvet i Finland, att främja forskning rörande det svenska språket och litteraturen i Finland, samt genom
  4 kbyte (325 ord) - 1 oktober 2017 kl. 17.49

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)