Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Jordbruk" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller
  6 kbyte (649 ord) - 3 oktober 2017 kl. 08.21
 • Biodynamiskt jordbruk är en odlingsmetod som baseras på ekologisk odling och en form av esoterism där kosmiska krafter anses påverka grödorna. Odlingsformen
  10 kbyte (1 078 ord) - 21 november 2017 kl. 16.21
 • Ekologiskt jordbruk är ett relativt löst begrepp som kan innefatta ett antal principer, mål och praktiska åtgärder med syfte att jordbrukssystemet ska
  9 kbyte (1 012 ord) - 9 augusti 2017 kl. 10.30
 • biologisk mångfald och minskat beroende av bekämpningsmedel). I ekologiskt jordbruk sätts stor vikt vid vallen, särskilt då odling av den viktiga vallväxten
  3 kbyte (414 ord) - 10 november 2017 kl. 18.19
 • Mekaniserat jordbruk, industriellt jordbruk, är jordbruk som bedrivs med traktorer och andra jordbruksmaskiner. Jordbruket började mekaniseras i Europa
  3 kbyte (324 ord) - 5 december 2015 kl. 23.19
 • eller äng. Tegsindelningen var en medeltida ägandeform av mark i en jordbrukande bondby, där varje åker och äng i byn är indelad i remsor som ägs av var
  1 kbyte (169 ord) - 16 november 2015 kl. 21.40
 • (franska terrasse, via provensalska ytterst av latin terra ’jord’) är inom jordbruk, trädgårdskonst och landskapsarkitektur en plan, anlagd avsats. Terrasser
  825 byte (59 ord) - 4 april 2017 kl. 11.18
 • Jordbruk i Sverige eller lantbruk är en näringsform av jordbruk som innefattar djurskötsel, odling av grödor med mera. Jordbruket i Sverige har genomgått
  6 kbyte (644 ord) - 17 november 2017 kl. 11.39
 • Vertikalt jordbruk är en agrikulturell teknik där storskaligt jordbruk sker inom tätorter genom att odlingen förläggs till höghus eller vertikala odlingar
  2 kbyte (197 ord) - 31 juli 2017 kl. 12.11
 • Vång som mer specialiserad term var del av en bys åkermark på treskiftets tid, före enskiftet. Före enskiftet låg vanligen gårdarna i en by tillsammans
  948 byte (99 ord) - 22 april 2016 kl. 21.38
 • Afrikas ekonomi (omdirigering från Afrikas jordbruk)
  men stora delar av dess ekonomi är jordbruksbaserat. Självhushållande jordbruk beräknas sysselsätta mer än 60 procent av befolkningen. I början av 1900-talet
  24 kbyte (1 589 ord) - 7 januari 2018 kl. 08.40
 • Extensivt jordbruk är jordbruk och metodik för jordbruk som använder små insatser av arbete och kapital i förhållande till arealen av den jord som brukas
  443 byte (63 ord) - 11 mars 2013 kl. 11.04
 • Gödsel (kategorin Jordbruk)
  inom trädgårds- och jordbruk, för att främst få de odlade växterna att växa snabbare. En förutsättning för att driva hållbart jordbruk är att man ger tillbaka
  4 kbyte (475 ord) - 11 augusti 2017 kl. 12.41
 • Kinas jordbruk har alltid spelat en stor roll för dess befolkning. Under 2000-talet har exporten ökat efter att den inhemska efterfrågan ökat på bland
  872 byte (106 ord) - 24 oktober 2015 kl. 14.33
 • Bonde (omdirigering från Jordbrukare)
  'bofast') är en person som arbetar inom jordbruk. Ordet är synonymt med orden lantbrukare eller jordbrukare. I vidare mening har det använts även om
  7 kbyte (914 ord) - 17 januari 2018 kl. 14.23
 • Den här artikeln handlar om jordbrukstermen krake. För andra betydelser, se krake. Krake är en torkställning eller del av torkställning för exempelvis
  3 kbyte (372 ord) - 26 februari 2015 kl. 13.25
 • antroposofiska verksamheter som kan utvärderas vetenskapligt – läkekonst, jordbruk, undervisning – är pseudovetenskapliga och verkningslösa, eller saknar
  19 kbyte (2 098 ord) - 12 januari 2018 kl. 10.25
 • en egen poliskår. Brasilien är välutvecklat inom jordbruk, gruvdrift, tillverkning och servicenäring. Landet har rika naturtillgångar
  36 kbyte (3 780 ord) - 14 december 2017 kl. 12.23
 • näringsgrenars andel av BNP: jordbruk 6 %, industri 13 %, service 81 % (2000) Sysselsättning fördelad på näringsgren: jordbruk 18 %, industri 18 %, service
  37 kbyte (3 248 ord) - 29 oktober 2017 kl. 11.56
 • Arrende (kategorin Jordbruk)
  tillskottsmark av personer som äger jordbruksmark, men som inte driver eget jordbruk (exempelvis någon som lagt ner sin gård, eller ärvt mark). Detta kallas
  5 kbyte (631 ord) - 26 november 2016 kl. 17.57

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)