Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök

Det finns en sida med namnet "Jordbruk" på denna wiki. Se även de andra sökresultaten som hittades.

 • Jordbruk är människans nyttjande av mark genom bearbetning av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel, djurfoder samt råvaror för energi- eller
  6 kbyte (649 ord) - 27 maj 2017 kl. 17.33
 • Mekaniserat jordbruk, industriellt jordbruk, är jordbruk som bedrivs med traktorer och andra jordbruksmaskiner. Jordbruket började mekaniseras i Europa
  3 kbyte (324 ord) - 6 december 2015 kl. 00.19
 • Europarlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI), European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development/La commission
  2 kbyte (93 ord) - 6 juni 2017 kl. 04.10
 • Jordbrukarnas Riksförbund var ett politiskt parti i Sverige mellan 1915 och 1921. Under 1910-talet förekom flera olika sätt att försöka etablera bönderna
  2 kbyte (185 ord) - 27 maj 2015 kl. 16.29
 • Jordbruk i Sverige eller lantbruk är en näringsform av jordbruk som innefattar djurskötsel, odling av grödor med mera. I Sverige är 8% av landarealen
  4 kbyte (480 ord) - 24 september 2016 kl. 13.37
 • Biodynamiskt jordbruk är en odlingsmetod som baseras på ekologisk odling och en form av esoterism där kosmiska krafter anses påverka grödorna. Odlingsformen
  10 kbyte (1 060 ord) - 15 juni 2017 kl. 21.39
 • Vertikalt jordbruk är en agrikulturell teknik där storskaligt jordbruk sker inom tätorter genom att odlingen förläggs till höghus eller vertikala odlingar
  2 kbyte (184 ord) - 13 februari 2015 kl. 15.05
 • Ekologiskt jordbruk innebär ett antal principer, mål och praktiska åtgärder med syfte att jordbrukssystemet ska fungera så naturligt som möjligt. Ekologisk
  9 kbyte (968 ord) - 16 juli 2017 kl. 17.03
 • (franska terrasse, via provensalska ytterst av latin terra ’jord’) är inom jordbruk, trädgårdskonst och landskapsarkitektur en plan, anlagd avsats. Terrasser
  825 byte (59 ord) - 4 april 2017 kl. 12.18
 • Extensivt jordbruk är jordbruk och metodik för jordbruk som använder små insatser av arbete och kapital i förhållande till arealen av den jord som brukas
  443 byte (63 ord) - 11 mars 2013 kl. 12.04
 • biologisk mångfald och minskat beroende av bekämpningsmedel). I ekologiskt jordbruk sätts stor vikt vid vallen, särskilt då odling av den viktiga vallväxten
  3 kbyte (414 ord) - 7 november 2011 kl. 04.10
 • eller äng. Tegsindelningen var en medeltida ägandeform av mark i en jordbrukande bondby, där varje åker och äng i byn är indelad i remsor som ägs av var
  1 kbyte (169 ord) - 16 november 2015 kl. 22.40
 • Rådet för jordbruk och fiske (engelska: Agriculture and Fisheries Council, AGRIFISH), även känt som jordbruksrådet eller fiskerådet och formellt rådet
  3 kbyte (297 ord) - 8 juli 2016 kl. 16.22
 • Jordbruk-Ungdomens Förbund (JUF) bildades 1918 och är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som bland annat har till syfte att "utveckla ungdomsaktiviteter
  696 byte (80 ord) - 29 januari 2012 kl. 13.11
 • Jordbruksminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för jordbruk-, skogs- och livsmedelsfrågor samt landsbygdsutveckling. I de flesta länderna
  4 kbyte (200 ord) - 24 juni 2017 kl. 21.14
 • Kinas jordbruk har alltid spelat en stor roll för dess befolkning. Under 2000-talet har exporten ökat efter att den inhemska efterfrågan ökat på bland
  872 byte (106 ord) - 24 oktober 2015 kl. 15.33
 • JTI − Institutet för jordbruks- och miljöteknik är ett svenskt industriforskningsinstitut som bedriver både tillämpad forskning och konsult- och utvecklingsuppdrag
  5 kbyte (591 ord) - 4 juli 2017 kl. 14.11
 • Rotunda (från latinets rotunda) inom jordbruk är en cylindrisk övre del i en större ladugård där t.ex. hö kunde köras in med en vagn, dragen av dragdjur
  766 byte (109 ord) - 25 september 2016 kl. 23.32
 • Jordbruksmark (kategorin Jordbruk)
  Jordbruksmark är sådan mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, främst åkermark och betesmark, men även ängsbruk. Definitionsskillnaden mellan
  3 kbyte (260 ord) - 16 januari 2017 kl. 09.18
 • Gödsel (kategorin Jordbruk)
  inom trädgårds- och jordbruk, för att främst få de odlade växterna att växa snabbare. En förutsättning för att driva hållbart jordbruk är att man ger tillbaka
  4 kbyte (474 ord) - 11 maj 2016 kl. 10.21

Resultat från systerprojekt

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)