Spline

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kvadratisk spline med sex noder (rött).

En spline, även ri-funktion[1], är en kontinuerlig matematisk funktion som är styckvis polynom och har kontinuerlig förstaderivata. Särskilt vanliga är kubiska splines, det vill säga funktioner som är styckvis polynoma av grad tre.

Splines används framförallt för approximering inom analysen. Approximation med hjälp av polynom sker antingen genom att höja polynomets gradtal, det vill säga exponenten, eller genom att dela in funktionen i mindre intervall. Splines utnyttjar den senare varianten. En funktions definitionsmängd delas in i intervall och varje intervall tilldelas ett polynom, vars värde och första- och andraderivata vid varje inre intervallgräns överensstämmer med angränsande polynom. Detta tillvägagångssätt ger sex villkor för de två polynomen vid varje inre intervallgräns, men fördelen är att polynom av låg grad kan väljas och det går att använda enkla matematiska metoder som interpolation mellan noder för att bestämma polynomen på varje enskilt intervall.

En ytterligare fördel är att avvikelser hos något av polynomen endast påverkar funktionen lokalt eftersom den bara är definierad på ett visst intervall.[2]

Namnet spline/ri-funktion härstammar från skeppsbyggnad där elastiska linjaler kallade ri (på engelska "splines") användes vid planritningar och modellbyggen. Spline-funktionen infördes av Isaac Jacob Schoenberg.[3]

Definition[redigera | redigera wikitext]

En splinefunktions grad är högsta graden av de ingående polynomen. Om noderna anges med den strängt växande serien x0, x1, ... , xn, har en splinefunktion S(x) av grad m egenskaperna

  1. På varje intervall xi, xi+1 för i = 0, 1, ..., n bestäms S(x) av ett polynom av grad m eller lägre
  2. För varje intervall xi, xi+1 är S(x) och de m - 1 första derivatorna kontinuerliga på hela intervallet[4]

Varianter[redigera | redigera wikitext]

Kubiska splines[redigera | redigera wikitext]

Kubiska splines är en av de mest använda typerna av splines. Den utgörs av polynom av högst tredje graden, vilket innebär att den är både lätthanterlig och ger en relativt exakt approximation samt en jämn, slät kurva.

B-splines[redigera | redigera wikitext]

B-spline är en förkortning för bas-spline och beskriver en spline som inte nödvändigtvis måste gå genom noderna utan som kan approximeras så att funktionen går igenom gränspunkterna men inte punkterna däremellan.[5]

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Konstruera en kubisk spline S(x) som går igenom punkterna [6]

och slutar vid intervallgränserna.

Det behövs två delintervall och därmed två polynom p1 och p2:

Detta ger åtta obekanta, vilket innebär att ekvationssystemet har åtta ekvationer.

Splinen måste stämma överens med funktionerna i noderna vilket ger

Dessutom måste första och andraderivatan av p1 och p2 stämma överens med den gemensamma noden x = 5:

De två sista ekvationerna fås av intervallgränsernas punkter, där funktionernas andraderivator kan användas:

Tillsammans bildar de 8 ekvationerna följande ekvationssystem:

Lösningen är

Exemplets spline

vilket resulterar i

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Bo Einarsson, 1974, Approximation med ri-funktioner, Nordisk Matematisk Tidskrift, 21:4, sid. 145-151.
  2. ^ Davidson, Kenneth och Donsig, Allan “Real Analysis and Applications - Theory in Practice” Springer-Verlag, ISBN 978-0-387-98097-3
  3. ^ Schumaker, Larry “Spline Functions: Basic Theory” Cambridge University Press
  4. ^ Greville, T “Theory and Applications of Spline Functions” Academic Press, 1969
  5. ^ Van Verth, James och Bishop, Lars “Essential Mathematics for Games and Interactive Applications: A Programmer’s Guide” Morgan Kaufmann
  6. ^ Buchanan, Robert “Cubic Spline Interpolation: MATH 375, Numerical Analysis” 2010