Stadgar

Från Wikipedia

Stadgar är de interna regler som gäller för föreningar eller stiftelser.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar eller stiftelser kan inte bildas utan att stadgar har antagits eller godkänts.

Stadgarna för en ekonomisk förening ska enligt svensk lag innehålla

 • föreningens firma,
 • den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
 • ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
 • den insats med vilken varje medlem ska delta i föreningen, hur insatserna ska fullgöras
 • antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt tiden för deras uppdrag,
 • vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
 • vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta.[1]

Även Sveriges Advokatsamfund har stadgar, som fastställts av regeringen.[2]

Finland[redigera | redigera wikitext]

En förenings stadgar kontrolleras i samband med att en förening registreras och föreningen kan inte registreras innan stadgarna uppfyller de krav lagen ställer. Icke-registrerade föreningar skall i princip följa föreningslagen ”till tillämpliga delar”. Ändringar i stadgarna skall anmälas till föreningsregistret vid patent- och registerstyrelsen. Bestämmelser som skall kunna ändras utan sådan anmälan tas in i arbetsordningar och motsvarande dokument. I föreningens stadgar skall nämnas:

 • föreningens namn,
 • den kommun i Finland som är föreningens hemort,
 • föreningens syfte och verksamhetsformer,
 • medlemmarnas skyldighet att betala medlemsavgifter och andra avgifter till föreningen,
 • antalet styrelsemedlemmar och revisorer i föreningen eller deras minimi- och maximiantal samt deras mandattid,
 • föreningens räkenskapsperiod,
 • när föreningens styrelse och revisorer skall väljas, bokslutet fastställas och beslut om ansvarsfrihet fattas,
 • sättet och tiden för kallelse till föreningsmöte samt
 • hur föreningens tillgångar skall användas, om föreningen upplöser sig eller upplöses.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120503130054/https://lagen.nu/1987:667#. Läst 9 september 2008. 
 2. ^ 8 kap. rättegångsbalken (1942:740)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]