Hoppa till innehållet

Stadieväxling

Från Wikipedia

Stadieväxling är en form av konsonantmutation, där konsonanter växlar mellan olika "stadier" eller "karaktärer". Stadieväxling förekommer i samiska språk, östersjöfinska språk och i några samojediska språk.

Stadieväxling kan löst, och något oegentligt, beskrivas som "konsonanternas omljud". Ett typiskt exempel är finska, där (p, t, k) i "öppna stavelser" växlar med (v, d, -) i motsvarande (ofta i böjningsformer) "slutna stavelser":

(Exemplet är inte fullständigt, fler växlingsmönster finns.)