Stadslager

Från Wikipedia

Stadslager är ett kulturlager i miljöer av stadskaraktär (städer, köpingar, vissa handelsplatser). Lagren innehåller avfall från hantverk, matberedning, rester efter övergiven bebyggelse och andra aktiviteter. Stadslager bedöms antikvariskt som fornlämning med undantag av lager som kan antas ha tillkommit 1850 eller senare.[1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Heimdahl, J., 2003: Den urbana naturen. Synen på urbana kulturlager i mötet mellan arkeologi och kvartärgeologi. META 2003, 3: 3-19.
  • Heimdahl, J. 2005: Urbanised Nature in the Past. Site formation and Environmental Development in Two Swedish Towns, AD 1200-1800. Thesis in Quaternary Geology 5. Stockholm University. Stockholm.
  • Järpe, A., Redin, L. & Wahlöö, C., 1979: Ett standardiserat beteckningsschema för sektionsritning. Fornvännen 74. Stockholm.
  • Larsson, S., 2000: Stadens dolda kulturskikt. Lundaarkeologins förutsättningar och förståelsehorisonter uttryckt genom praxis för källmaterialsproduktion 1890-1990. Archaelogica lundensia Investigationes de Antiqvitatibus Urbis Lundae IX. Lunds Universitet. Lund.
  • Tagesson, G., 2000: Bodde dom där nere? Om kulturlagerbildning och avfallshantering i stormaktstidens Norrköping. Att tolka stratigrafi. Det tredje nordiska stratigrafimötet, Åland 1999. Eriksdotter, G., Larsson, S. & Löndahl, V., (eds.), Meddelanden från Ålands högskola Nr 11. Mariehamn: Ålands högskola.