Hoppa till innehållet

Stadsodling

Från Wikipedia
Odlingslotter i Uleåborg.

Stadsodling (även stadsnära odling eller urban odling) syftar på odling som äger rum i stadsområden. Historiskt har stadsodling haft en central betydelse för att bidra till matproduktion. I dag är det viktigaste skälet ofta att närodla grönsaker och kryddor. Villaträdgård, koloniträdgård, odlingslotter, balkongodling, takodling och inomhusodling är olika former av stadsodling.[1]

Ibland hyr odlarna en plats från kommunen, en förening eller motsvarande.[2] Stadsodling är också möjligt inomhus. Då talar man oftast om jordbruk i kontrollerad inomhusmiljö (engelska Controlled Environment Agriculture).[3]

Ett syfte med stadsodling är att göra matproduktionen miljövänligare. Speciellt i inomhusmiljön är det möjligt att återanvända odlingsvatten eller vattnet från en annan form av industri.[4].

Stadsodling på ett tak i Chicago.