Hoppa till innehållet

Stallmästare

Från Wikipedia
En kunglig stallmästare i Nederländerna

Stallmästare också kallad stallgreve (comes stabuli) är en titel för den som ansvarar för djuren, (oftast hästarna) i ett stall.

Under tidigt 1900-tal var stallmästaren en person som yrkesmässigt sysselsätter sig med hästdressyr, särskilt skolridning. Benämningen användes även för föreståndare av ett större stall.[1]

Stallmästaren hade under 700-talet enligt Lex Alamannorum under sig marskalken, som var ansvarig för ett dussin hästar, och övrig stallpersonal.

En senromersk titel, som i Frankrike kom att utvecklas militärt till Connétable, den högsta militära värdigheten i Frankrike.[förtydliga]

Titeln stallmästare förekommer fortfarande i en del hovstall samt på cirkus.

Regementsstallmästare var en vid svenska kavalleri- och artilleriregementen anställd civilmilitär tjänsteman (ofta officer), som omhänderhade utbildningen av regementets remonter och undervisade officerarna och underofficerarna i ridning. Regementsstallmästarbefattningarna avskaffades genom 1892 års härordning.[2]

  1. ^ Stallmästare i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  2. ^ Regementsstallmästare i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1915)