Stambana

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En stambana är en viktigare sträckning av järnvägslinje.

Stambanor i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Ursprungligen var stambanorna i Sverige enligt 1854 års riksdagsbeslut de järnvägarna som skulle byggas av staten, till skillnad från övriga banor som skulle byggas av privata bolag och konsortier. Stambanorna kom att byggas från 1856 till 1892 (då stambanan genom Övre Norrland var klar).

Statens järnvägsbyggande upphörde inte när stambanorna stod klara. Genom nationaliseringar och överlåtelser vid konkurser övertog staten ansvar och ägande för fler och fler järnvägssträckningar. I början av 1900-talet kom man, framförallt i Norrland, att bygga nya banor. Dessa banor blev dock inte benämnda stambanor, se till exempel Inlandsbanan. Under en tid i mitten av 1800-talet gick 70 % av statsutgifterna till järnvägsbyggnation (pengarna lånades), och svenska staten fick länge betala räntor till framförallt tyska långivare som dock löste sig när inflationen slog till vid första världskriget. Det anses fortfarande normalt med flera årtionden i avskrivningstid för järnvägar.

En stor del av trafiken på stambanorna körs med s.k. X2000-tåg

"Stambana" är i dag ingen officiell definition på en viss typ av järnväg i Sverige. Termen ingår dock i de benämningar, som används för vissa bandelar. Begreppet avsåg de statliga huvudbanorna och blev av mindre betydelse när de privata och kommunala banorna förstatligades. De nuvarande benämningarna fastställdes av Banverket år 1990 och skiljer sig något från de ursprungliga.

Till exempel avsågs med Södra stambanan från början järnvägen från Malmö C via Nässjö till Falköping C, där den anslöt till landets första stambana, den västra. Järnvägen NässjöKatrineholm byggdes senare och fick namnet Östra stambanan. Successivt har dock hela sträckan Malmö–Nässjö–Katrineholm (där den ansluter till Västra stambanan) kommit att bli vad man menar med Södra stambanan, vilket slutligen fastställdes 1990. NässjöFalköping har fått benämningen Jönköpingsbanan.

Med Norra stambanan avsågs en gång sträckan (Stockholm–)UppsalaKrylboOckelboLjusdalÅnge, men idag brukar namnet avse järnvägen via Gävle C i stället för via Krylbo för avsnittet mellan Uppsala C och Ockelbo.

I Trafikverkets förslag till Infrastrukturplan för åren 2018-2029 ingår en ny järnväg med maxhastighet 250 km/t mellan Järna och Linköping. Beslut i riksdagen denna väntas första halvåret 2018. [1]

Namn Sträckning
Västra stambanan StockholmKatrineholmHallsbergSkövdeGöteborg
Södra stambanan KatrineholmNorrköpingLinköpingNässjöSävsjö-AlvestaHässleholmMalmö, kallades förr Östra stambanan mellan KatrineholmNässjö,
FalköpingJönköpingNässjö kallades förr Södra stambanan, nu Jönköpingsbanan
Norra stambanan GävleOckelboBollnäsLjusdalÅnge
Stambanan genom övre Norrland BräckeLångseleVännäsBoden
Nordvästra stambanan LaxåKarlstadKilCharlottenberg, idag går banan under namnet Värmlandsbanan

Stambanor i Finland[redigera | redigera wikitext]

Nu avses med stambanan järnvägen från Helsingfors via Tammerfors, Seinäjoki och Karleby till Uleåborg och vidare norrut. Vid slutet av 1800-talet utgjorde den tillsammans med banorna Kotka–Kuopio, Viborg–Joensuu och Helsingfors–Sankt Petersburg huvudlinjerna.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Trafikverket förslag till Infrastrukturplan... 2018-2019, remissversion