Standing wave ratio

Från Wikipedia

Inom telekommunikation, betyder Standing Wave Ratio (SWR), dvs 'stående våg kvot', kvoten mellan amplituden av en partiell stående våg vid antinoden (maximum) i förhållande till amplituden hos närliggande nod (minimum), i en elektrisk transmissionsledning.

SWR definieras vanligen som spänningsförhållandet som kallas VSWR, för spännings stående våg förhållande. Till exempel så betyder VSWR värdet 1.2:1 maximal stående våg amplitud som är 1.2 gånger större än den minimalt stående våg värdet. Det är också möjligt att definiera SWR i termer av elektrisk ström, som resulterar i ISWR, som har samma numeriska värde. Effekt stående våg förhållandet (PSWRS) definieras som kvadraten av VSWR.


Mer läsning[redigera | redigera wikitext]

  • Understanding the Fundamental Principles of Vector Network Analysis, Hewlett Packard Applikationsnotis 1287-1, 1997 [1]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

  • Reflektion och VSWR Flash demonstration av transmissions linje reflektion och VSWR
  • VSWR—Online omvandlings verktyg mellan VSWR, returförlust och reflektionskoefficient,
  • Transmissions Linje/SWR—ARRL Teknisk informations service