Statens ämbetsverk på Åland

Från Wikipedia
Statens ämbetsverk på Åland
Ålands landskapsvapen
DepartementFinansministeriet
SäteStatens ämbetshus
KommunMariehamn
FöregångareLänsstyrelsen på Åland
Inrättad2010
LandshövdingPeter Lindbäck
Webbplatswww.ambetsverket.ax
Statens ämbetsverk på Åland har sitt säte i Statens ämbetshus i Mariehamn.
Åland

Denna artikel är en del i serien om:
Politik i Åland


Administrativ indelning

Atlas
 v  r 

Statens ämbetsverk på Åland, tidigare Länsstyrelsen på Åland, är den statliga myndighet i Finland som företräder finska staten på det självstyrda Åland och sköter vissa av de uppgifter de statliga ämbetsverken sköter i andra delar av landet. På grund av Ålands självstyrelse skiljer sig regionförvaltningen mellan Åland och resten av Finland.

Statens ämbetsverk på Åland är underställt Finansministeriet. Ålands status som självstyrt område gör att Ålands lagting och Ålands landskapsregering har lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet över huvuddelen av de uppgifter som regionförvaltningsverken i Finland har hand om medan Statens ämbetsverk på Åland leder de 18 verksamheter på Åland som hör till finska statens lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Ämbetsverket leds av Ålands landshövding som utses av Finlands president efter överenskommelse med lagtingets talman. Centralförvaltningen för ämbetsverket ligger i Statens ämbetshus i Mariehamn.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Se även: Ålands län

1918 avskildes Ålands län från Åbo och Björneborgs län som ett steg i Finlands strävan att ge Åland ett större självbestämmande. Efter att Åland fick sitt självstyre 1922 överfördes större delen av länets uppgifter och befogenheter till Landskapet Åland. Ålands landsting övertog lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten från Ålands län och finska staten. Länets återstående uppgifter och finska statens uppgifter på Åland övertogs av länsstyrelsen som därmed fick en speciell status.

Åland räknades ofta som ett län. Ålands lagting ville dock att begreppet skulle avskaffas ur alla officiella dokument, då de menade att det var missvisande.[1][2] Lagtinget ansåg med stöd av självstyrelselagen att området endast bör kallas för landskapet Åland, medan centrala myndigheter i Finland ofta använde benämningen Ålands län.

Länsstyrelsens uppgifter i Åland var begränsade jämfört med de andra länsstyrelsernas. När länsstyrelserna avskaffades i resten av Finland vid utgången av 2009 bytte Länsstyrelsen på Åland endast namn till Statens ämbetsverk på Åland.[3]

Ålands landshövding[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Ålands landshövding

Statens ämbetsverk på Åland leds av en landshövding som utses av Finlands president i överenskommelse med Ålands lagtings talman. Landshövdingens viktigaste uppgift är att värna om relationerna mellan landskapet Åland och Finland. Landshövdingen företräder den finländska regeringen på Åland och öppnar också Ålands lagting på presidentens vägnar. Till landshövdingens uppgifter hör även att fungera som ordförande i Ålandsdelegationen.

Statliga instanser[redigera | redigera wikitext]

Övriga statliga myndigheter på Åland:

 • Arbetarskyddsbyrån
 • Centralkriminalpolisen
 • Egentliga Finlands lantmäteribyrå/Åland
 • Europainformationen på Åland
 • Folkpensionsanstalten/Ålands försäkringsdistrikt
 • Kriminalvårdsväsendet
 • Landskapsfogdeämbetet på Åland
 • Landskapsåklagarämbetet på Åland
 • Luftfartsverket/Mariehamns flygplats
 • Västra Finlands sjöbevakningssektion/Ålands sjöbevakningsstation
 • Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt
 • Skärgårdshavets sjöfartsinspektionsbyrå
 • Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet/Ålands station
 • Ålands rättshjälpsbyrå
 • Ålands skattebyrå
 • Ålands tingsrätt och Ålands förvaltningsdomstol
 • Ålands tulldistrikt/Mariehamns tull


Ålandsdelegationen[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Ålandsdelegationen

Ålandsdelegationen är ett för finska staten och landskapet Åland gemensamt organ vars huvuduppgifter är att granska Ålands landskapslagar, sköta ekonomiska regleringar och ge utlåtanden i frågor som gäller självstyrelselagstiftningen för Åland.

Ålandsdelegationen består av en ordförande och fyra ledamöter. Två ledamöter utses av Finlands regering och två utses av Ålands lagting. Ordförande är i regel Ålands landshövding.

Ålandsdelegationens sekretariat handhas av Statens ämbetsverk på Åland. Såsom sekreterare och föredragande fungerar ämbetsverkets förvaltningschef. Ålandsärenden som föreläggs Finlands president föredras från Justitieministeriet förutom ekonomiska regleringar som föredras från Finansministeriet. Vid vardera ministeriet finns särskilt förordnade föredragande i åländska ärenden. Ålandsdelegationens ämbetsspråk är svenska.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]