Statens medieråd

Från Wikipedia
Statens medieråd
DepartementKulturdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
LedningMyndighetschef
FöregångareRådet mot skadliga våldsskildringar
Statens biografbyrå
DirektörKalevi Pitkänen, t.f.
InstruktionSFS 2010:1923 (lagen.nu)
Webbplatswww.statensmedierad.se

Statens medieråd är en svensk statlig förvaltningsmyndighet.

Statens medieråd, som sorterar under Kulturdepartementet, ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Medierådet övertog den 1 januari 2011 den verksamhet, som bedrivits av Rådet mot skadliga våldsskildringar och Statens biografbyrå.[1]

Statens medieråd är under avveckling 2023 och senast vid årsskiftet 2023–2024 ska myndigheten upphöra. Uppdragen flyttas till Myndigheten för press, radio och tv.[2] 

Uppgifter[redigera | redigera wikitext]

Statens medieråd ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

Statens medieråd ska inom sitt verksamhetsområde särskilt beakta och utveckla myndighetens expertroll, tillvarata forskning och annan kunskap samt barns och ungas egna erfarenheter, verka för mediebranschernas självreglering samt följa och delta i internationellt arbete.

Statens medieråd har övertagit Statens biografbyrås omfattande filmregister, som omfattar alla filmer som granskats av biografbyrån och sedan medierådet, sedan 1 januari 1956. I juni 2015 omfattade registret drygt 49 000 filmer.[3]

Personal[redigera | redigera wikitext]

Statens medieråd har 17 anställda. Chef är sedan den 4 oktober 2018 Anette Novak.[4]

Statens medieråd är en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Insynsrådet, som är utan beslutsfunktion, består av fyra ledamöter, varav en för närvarande vakant, utsedda av regeringen för en period om tre år. Aktuella förordnanden gäller 2017-2020. Uppgiften för insynsrådet är att utöva insyn och ge myndighetschefen råd. Ledningsformen tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Statens medieråds insynsråd består av Malin Bergström, Katti Hoflin och Jussi Karlgren.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt
  • Förordningen (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]