Statsrådets kansli

Från Wikipedia
Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet

Statsrådets kansli är ett ministerium i Finland. Ministeriet leds av den finländske statsministern och ansvarar för att regeringsprogrammet genomförs. Statsrådets kansli biträder även statsministern vid ledningen av statsrådets verksamhet.

Statsrådets kansli ansvarar även för samordningen av Finlands EU-politik och behandlar utvecklandet av EU. Dess huvudkontor är Statsrådsborgen.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]