Stora och lilla Eken

Från Wikipedia
Version från den 28 november 2015 kl. 23.08 av FBQ (Diskussion | Bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stora och lilla Eken eller Stor-eken och Lill-eken, är två öar i Vänern i Ekens skärgård. De ingår i ett naturvårdsområdet Kållands skärgårdar. Sundet mellan öarna är ett vassrikt område med mycket fåglar.

De gamla åkertegarna på Stora Eken hålls öppna med sommarbeten, som också skapat fina strandängar. I anslutning till åkermarkerna finns rester av gammal ädellövskog med ek, ask, lind och hassel, men även på andra ställen finns mindre bestånd av lövskog. Många grova ekstubbar inne i barrskogen antyder hur skogen en gång har sett ut.


Öarna har historiskt legat under Läckö kungsgård och på 1500-talet anlades skogvaktartorpet Stor-Eken på ön med samma namn. Omkring 1815 tillkom även torpet Gröneberg. Under 1810-talet blev torpen på Stor-eken boställe för lotsarna på Vänern, och på 1820-talet drev lotsen även sjökrog här. Senare kom torpen även att bebos av skutskeppare.[1]

Dagens boningshus vid torpet Stor-Eken är uppfört omkring 1920 och ersatte då en framkammarstuga från 1770. Ladugårdslängen som är delvis byggd i skiftesverk under 1800-talet men senare tillbygd. Vid Gröneberg finns ett timrat boningshus, flera timrade boningshus och en jordkällare, alla från 1800-talet. Ytterligare ett boningshus uppfördes vid Gröneberg i slutet av 1800-talet.[2]

Källor

  1. ^ Fyrar och farledsmiljöer i Vänern, Erik Holmström i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr. 41, 2001
  2. ^ Fyrar och farledsmiljöer i Vänern, Erik Holmström i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr. 41, 2001

Lidköpings pärlor