Strömlinje

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ett hastighetsfält som varierar över tiden. De streckade kurvorna är strömlinjer. Den röda kurvan är en Partikelbana och den blå ett Stråk.

En strömlinje är en kurva till vilken hastighetsvektorn i en ögonblicksbild av ett hastighetsfält är tangent i varje punkt. Olika strömlinjer för samma ögonblicksbild av ett hastighetsfält kan inte korsa varandra då det skulle innebära att hastigheten skulle vara tvetydig i en punkt. En skalär funktion vars nivåkurvor definierar strömlinjer kallas strömfunktion.

Se även Strömlinjeform Partikelbana