Stridsåtgärd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En stridsåtgärd är en åtgärd som vidtas av arbetsmarknadens parter vid arbetsrelaterade konfliktsituationer i avsikt att genomdriva ett förhandlingskrav. Exempel är övertidsblockad, maskning och strejk (arbetstagarparten) samt lockout (arbetsgivarparten). Stridsåtgärder brukar föregås av förhandlingar och är ett resultat av att förhandlingarna inte utmynnat i för ena eller båda parterna önskat resultat.

Vid stridsåtgärd kan facket mobilisera sina medlemmar som strejkvakter eller blockadvakter.