Stridsskola Syd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Stridsskola Syd
(SSS)
Stridsskola Syd vapen.svg
Vapensköld för Stridsskola Syd tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namn Stridsskola Syd
Datum 1980–1998
Land Sverige
Försvarsgren Armégemensam
Typ Fack- och funktionsskola
Roll Utveckla och utbilda
Storlek Skola
Föregångare Pansartruppskolan,
Pansartruppernas kadett- och aspirantskola
Efterföljare Markstridsskolan
Ingående delar Stab,
Pansartruppernas officershögskola,
Wästgöta bataljon
Del av Armécentrum [a]
Högkvarter Skövde garnison
Förläggningsort Skövde
Marsch "Pansarkamrater" (Green) [1]
Dekorationer WBMM [b]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga Naval Ensign of Sweden.svg
Pansartruppernas officershögskolas vapen, åren 1981–1991. Senare fört av Pansartruppernas stridsskola åren 1991–1995.

Stridsskola Syd (SSS) var en armégemensam fack- och funktionsskola inom svenska armén som verkade i olika former åren 1980–1998. Förbandsledningen var förlagd i Skövde garnison i Skövde.[2][3][4]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Stridsskola Syd (SSS) har sitt ursprung i Pansartruppernas stridsskola (PS), vilken bildades den 1 juni 1980, genom att de två skolorna Pansartruppernas kadett- och aspirantskola (PKAS) till Pansartruppskolan (PS) sammanslogs till en skola.

Den den 1 juli 1991 uppgick skolan och blev organisatoriskt en del av Arméns pansarcentrum (PaC). Den 30 juni 1995 sammanslogs truppslagscentrumen Arméns pansarcentrum (PaC) och Arméns infanteri- och kavallericentrum (InfKavC), för att den 1 juli 1995 bilda ett gemensamt truppslagscentrum, Arméns brigadcentrum (BrigC). I samband med denna omorganisation kom Pansartruppernas stridsskola (PS) att omorganiseras och bildade från den 1 juli 1995 Stridsskola Syd (SSS). Vidare bildades Stridsskola Nord (SSN) i Umeå garnison, Stridsskola Mitt (SSM) i Kvarn.[5]

Den 31 december 1997 upplöstes och avvecklades Arméns brigadcentrum (BrigC), och de tre stridsskolorna underställdes chefen för Armécentrum. Genom skolutredning "En samordnad militär skolorganisation" (SOU 1997:112), vilken utredde ett nytt militärt skolsystem, som regeringens utredningsman genomförde i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan, föreslog skolutredningen att Stridsskola Nord (SSN), Stridsskola Mitt (SSM) och Stridsskola Syd (SSS) skulle upplösas som separata skolor, och istället inordnas i en ny skola. Den nya skolan skulle lokaliseras till Skövde, med en underavdelning i Kvarn. Regeringen delade utredningens förslag, och föreslog därmed i sin proposition 1997/98:1 utgiftsområde 6, att Stridsskola Syd (SSS) skulle upplösas och avvecklas, för att istället organiseras som en underskola till den nya Markstridsskolan.[6][7] Stridsskola Syd (SSS) upplöstes och avvecklades den 31 december 1998. I dess ställe bildades den 1 januari 1999 Markstridsskolan (MSS).

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

När Stridsskola Syd bildades 1995, svarade den nya skolan huvudsakligen för den grundläggande utbildningen av officerare tillhörande infanteriet, kavalleriet samt pansartrupperna från förband inom Södra militärområdet (Milo S). Stridsskola Syd utbildade officerare och förband för att verka i öppen och småbruten terräng. Vid skolan utbildade personal på stridsfordon som till exempel Stridsvagn 121, Stridsvagn 122, alla versioner av Stridsfordon 90, alla versioner av Pansarbandvagn 302, samt Pansarvärnsrobotbandvagn 551.[8]

Den 31 december 1998 upphörde den grundläggande utbildningen inom respektive försvarsgrenarna och inom armén vid truppslagen. Istället samlades från den 1 januari 1999 officersutbildning till tre nya försvarsmaktsgemensamma militärhögskolor Militärhögskolan Karlberg (MHS K), Militärhögskolan Halmstad (MHS H) och Militärhögskolan Östersund (MHS Ö).

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Pansartruppernas officershögskola[redigera | redigera wikitext]

Pansartruppernas officershögskola (POHS) bildades den 28 september 1942 som Pansartruppernas officersaspirantskola (POAS). Skolan var då förlagd till Södermanlands regemente (P 3) i Strängnäs garnison. Den 28 september 1945 omorganiserades skolan till Pansartruppernas kadettskola (PKS) och den 3 april 1946 förlades den till Göta livgarde (P 1) i Enköpings garnison. Den 1 april 1961 omorganiserades skolan till Pansartruppernas kadett- och aspirantskola (PKAS). I samband med att Göta livgarde skulle avvecklas, kom skolan den 1 juni 1980 att omlokaliseras till Skövde garnison, där den blev en del av Pansartruppskolan (PS). Den 1 juni 1981 omorganiserades skolan till Pansartruppernas officershögskola (POHS).[2] I samband med att Pansartruppskolan omorganiserades till Stridsskola Syd (SSS), kom Pansartruppernas officershögskola att organiseras som en utbildningssektion.

Wästgöta bataljon[redigera | redigera wikitext]

Wästgöta bataljon var en skolbataljon vid Stridsskola Syd. Vilken bestod under ett utbildningsår av två kompanier och en bataljonsledning.

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Från den 10 mars 1966 var Pansartruppskolan förlagd till Klagstorps herrgård, vilket ligger i södra delen av närövningsfältet. År 1980 flyttades delar av skolan in till Skaraborgs regementes kasernområde, och förlades i kasern II, där skolan disponerade de två översta våningarna samt vindsvåningen. År 1986 lämnades Skaraborgs regementes kasernområde, och istället flyttades skolverksamheten in i den nya skolbyggnaden på Heden.[9]

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Den skolbataljon som fanns vid skolan, Wästgöta bataljon, vårdade tillsammans med dessa kompanier, Laske och Gudhem kompani, traditioner som Skaraborgs regemente ärvde den 1 januari 1928 från det upplösta och avvecklade Västgöta regemente (I 6). Laske kompani (ursprungligen 1:a majorens kompani) utgjorde 2. kompaniet, och Gudhem kompani 7. kompaniet vid Västgöta regemente.[10] År 1997 instiftades Wästgöta Bataljon 96/97 minnesmedalj (WBMM).[11]

Skolchefer[redigera | redigera wikitext]

Nedan anges cheferna för Pansartruppernas stridsskola och Stridsskola Syd åren 1980–1998.[12]

 • 1980-06-01–1981-09-30: Överste Hans Nilsson
 • 1981-10-01–1985-03-31: Överste Håkan Waernulf
 • 1985-04-01–1987-09-30: Överste B Anderberg
 • 1987-10-01–1988-05-31: Överstelöjtnant Mac Catoni
 • 1988-06-01–1990-06-30: Överste Jan Bergström
 • 1990-07-01–1991-06-30: Överste Ulf Henriksson
 • 1991-07-01–1992-09-30: Överste Mats Hansson
 • 1992-10-01–1993-10-31: Överste Roland Appelqvist
 • 1993-11-01–1995-05-31: Överste Andrus Toom
 • 1995-06-01–1997-??-??: Överste Paul Degerlund
 • 1997–1998: Överste Tommy Johansson

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Pansartruppernas stridsskola 1980-06-01 1995-06-30
Stridsskola Syd 1995-07-01 1998-12-31
Beteckningar
PS 1980-06-01 1995-06-30
SSS 1995-07-01 1998-12-31
Förläggningsorter
Skövde garnison/Klagstorp (F) 1966-03-01 1991-06-30
Skövde garnison (F) 1991-07-01 1998-12-31

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1980–1991 var skolan underställd Chefen för Armén, åren 1991–1995 Arméns pansarcentrum, åren 1995–1997 Arméns brigadcentrum, och 1998 Armécentrum.
 2. ^ Wästgöta Bataljon minnesmedalj instiftades 1997.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 208
 2. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 62"
 3. ^ ”Arméns pansarcentrum”. riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Stridsskola+Syd&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=1&postid=Arkis+b63bc6e0-acae-4cd1-b1ee-e14d8b9844c9&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&vol=n&s=Balder. Läst 2 oktober 2017. 
 4. ^ ”Pansartruppernas stridsskola”. riksarkivet.se. https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Pansartruppernas+stridsskola+&EndastDigitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=1&postid=Arkis+5bec04b4-ae0a-4367-a4c2-29645cb7438c&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder. Läst 2 oktober 2017. 
 5. ^ Nilsson (2003), s. 221-224
 6. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1 utgiftsområde 6”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-1998_GL031D6/html. Läst 2 oktober 2017. 
 7. ^ ”En samordnad militär skolorganisation (SOU 1997:112)”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-1997-112-_GLB3112/html. Läst 2 oktober 2017. 
 8. ^ ”Markstridsskolan Indelning”. web.archive.org. Arkiverad från originalet den 24 maj 2000. https://web.archive.org/web/20000524213335/http://www.mss.mil.se/images/info.htm. Läst 2 oktober 2017. 
 9. ^ Nilsson (2003), s. 265-269
 10. ^ ”Wästgöta bataljon”. web.archive.org. Arkiverad från originalet den 5 mars 2000. https://web.archive.org/web/20000305173009/http://www.mss.mil.se/vastbat/vastgotabat.htm. Läst 2 oktober 2017. 
 11. ^ ”WBMM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?medal=%7B4EE3F07A-37CD-4FC7-AE2A-E7E8C2725689%7D. Läst 2 oktober 2017. 
 12. ^ Nilsson (2003), s. 251-252

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok]: en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Nilsson, Hans (2003). Pansartruppskolorna 1942-1995. Stockholm: Probus förlag. ISBN 91-87184-73-7 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]