Succession

Från Wikipedia

Succession kan syfta på:

Inom juridik[redigera | redigera wikitext]

  • Successionsordningen – Sveriges äldsta nu gällande grundlag, som reglerar tronföljden till den svenska tronen
  • Successionsordningen för USA:s presidentPresidential Succession Act, USA:s motsvarighet till den svenska successionsordningen
  • Singularsuccession – en term som betecknar att en eller flera enskilda rättigheter eller förpliktelser överförs från en person till en eller flera andra personer
  • Universalsuccession – en term som betecknar att en persons hela förmögenhet med alla dithörande rättigheter och förpliktelser överförs till en eller flera andra personer
  • Successionsrätt – en ordning, enligt vilken personer är tänkta att efterträda varandra

Inom ekologi[redigera | redigera wikitext]

  • Ekologisk succession – en långsam förändring inom ett ekosystem vilket leder till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer. Man skiljer på två typer av ekologisk succession:
    • Primärsuccession – när områden tidigare helt utan livsformer för första gången invaderas av levande organismer, och det uppstår en biotop
    • Sekundärsuccession – när befintliga biotoper åter blir livskraftiga efter en tids störning, till exempel efter en skogsbrand

Inom kultur[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]