Svartlut

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svartlut

Svartlut är en biprodukt som bildas vid tillverkning av pappersmassa enligt sulfatprocessen och utgörs av de förbrukade kokkemikalierna samt från veden utlöst vedsubstans. Kokkemikalierna tillförs veden i form av så kallad vitlut innehållande i huvudsak natriumhydroxid och natriumsulfid i lösning. Den i svartluten utlösta vedsubstansen består i huvudsak av fragmenterat lignin och hemicellulosor, men också rester från cellulosa och lågmolekylära hartsämnen och fettsyraämnen.

Svartluten tvättas bort från cellulosafibrerna efter massakoket i massatvätten. Svartluten får efter massatvätten en torrhalt av ca 1 % (13–17 % beroende satsningsförhållanden och tvättanläggningens effektivitet). För att undvika ligninutfällning fordras en viss kvarvarande mängd alkali i svartluten, så kallad restalkali, i nivåer runt 5–10 kg/. Luten indunstas därefter i indunstningsanläggningen till en torrhalt av 65 % eller högre, idag ofta ända upp till 80 %. Högre torrhalt ger högre verkningsgrad i sodapannan genom att mindre mängd värme erfordras för att förånga kvarvarande vattenmängd. I samband med indunstningen avskiljs fettsyraämnena vid såpavskiljningen och de avskilda såpämnena utnyttjas för att separat producera tallolja. Därefter förbränns vanligen den koncentrerade svartluten i massabrukets sodapanna och de oorganiska föreningarna återvinns och bildar härvid en smälta som löses i en smältlösare till så kallad grönlut, samtidigt som värmeenergi frigörs genom förbränningen av de organiska substanserna.

Mängden torrsubstans i svartluten, som tas till förbränning, är beroende av vedutbytet respektive satsad mängd oorganiska ämnen med vitluten. Lågt utbyte resulterar i mer substans i svartluten eftersom mer substans har lösts ut från veden i massakoket och mer kemikalier har åtgått för att åstadkomma detta. Vid tillverkning av massa för blekning erhåller sodapannan som riktvärde 910 kg organisk torrsubstans samt 490 kg oorganiska ämnen och totalt ca 1400 kg torrsubstans per ton massa (räknat som 90-procentig oblekt massa). Ett syrgasdelignifieringssteg (ligningborttagning med hjälp av syrgas) medför att ytterligare torrsubstans förbränns i sodapannan.

Svartlutens effektiva värmevärde varierar ganska mycket från fabrik till fabrik beroende på vedslag, vedutbyte, barlasthalter och kemikaliesatsningar, samt på svartlutens torrhalt före sodapannan (efter indunstning). Som riktvärde för nämnda lutsammansättning kan 12,7 GJ/t TS (per ton torrsubstansmängd) anges som effektivt värmevärde (energimängd).

Förgasning[redigera | redigera wikitext]

Även förgasning av svartlut är möjligt.[1] Genom förgasning och sedan förbränning i gasturbin nära fördubblas verkningsgraden av elproduktion jämfört med de traditionella sodapannorna (från 12 till 22 %).[2] De tekniska utmaningarna med rening av den förgasade svartluten är stora och tekniken med utnyttjande av gasturbin tillämpas än så länge bara i ett fåtal anläggningar.

Förgasning av svartlut kan även användas för produktion av drivmedlena metanol eller DME (dimetyleter) (så kallad BLGMF – Black Liquor Gasification to Motor Fuels). DME kan användas i dieselmotorer med små förändringar av motorn. Detta är en teknik som bland annat Volvo satsar på.[3] Produktion av drivmedel sker dock på bekostnad av den el- och värmeenergi som behövs i pappersbruket. Denna energi kan dock delvis tillföras från annan bioråvara som ej direkt lämpar sig för drivmedelstillverkning.

Källor[redigera | redigera wikitext]