Svavelhexafluorid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Svavelhexafluorid (SF6) är en oorganisk, färglös, luktfri, och obrännbar växthusgas. SF6 har en oktaedrisk geometri, bestående av sex fluoratomer bundna till en central svavelatom. Det är en hypervalent molekyl. Typisk för opolär gas, den löser sig dåligt i vatten men är lösbar i opolära lösningsmedel. Den transporteras generellt som en flytande komprimerad gas. Dess densitet är 6,17 kg/m³ vid havsnivå förhållanden, vilket är avsevärt högre än densiteten hos luft (1,225 kg/m³).