Svavelväte

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svavelväte
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn Vätesulfid
Övriga namn sulfan, svavelväte
Kemisk formel H2S
Molmassa 34,082 g/mol
Utseende Färglös, illaluktande gas
CAS-nummer 7783-06-4
SMILES S
Egenskaper
Densitet 1,363 × 10-3 g/cm³
Löslighet (vatten) 4 g/l (20 °C)
Smältpunkt -82,30 °C
Kokpunkt -60,28 °C
Faror
Huvudfara
06 – Giftig
Giftig
02 – Brandfarlig
Brandfarlig
09 – Miljöfarlig
Miljöfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
4
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Svavelväte, även vätesulfid, vätesvavla eller sulfan (H2S) är en kemisk förening av svavel och väte. Det är en giftig gas vars lukt brukar beskrivas som "ruttna ägg". Vid höga halter sker dock en förlamning av luktsinnet. Det är därför inte möjligt att med hjälp av luktsinnet avgöra om ett utrymme är farligt med hänsyn till förekomst av svavelväte.

Vid en svavelvätehalt i luften på 0,01 – 0,2 ppm kan luktsinnet börja detektera svavelväte, vid 1 ppm upplevs en svag men klart märkbar lukt och vid 3 – 5 ppm känns en tydlig lukt av svavelväte. Vid 20 – 30 ppm känns en stark obehaglig lukt och vid 30 – 150 ppm kan lukten övergå till sötaktig. Vid 150 – 300 ppm sker förlamning av luktsinnet.

Svavelvätets akuta giftighet beror på lokala angrepp på vävnader, främst ögon och lungor, samt hämning av blodets förmåga att transportera syre.

Det hygieniska gränsvärde för svavelväte ligger på 10 ppm. Vid 10 – 50 ppm sker lätt ögonirritation och vid 50 – 100 ppm smärre ögon– och andningsbesvär efter en timmes exponering. Vid 100 – 200 ppm uppstår hosta och ögonbesvär. Yrsel fås inom 10 – 20 minuter och vid exponering under flera timmar kan död inträffa. Vid 500 – 1000 ppm uppkommer snabbt medvetslöshet, lungödem och död.

Svavelväte är också en brandfarlig gas som i blandning med luft är explosionsfarlig vid halter mellan 4 – 46 volym-%.

Vid förbränning av svavelväte bildas bland annat svaveldioxid som också är mycket giftigt.

Rekommenderade gränsvärden är 5 ppm i 8 timmar (10 ppm-15 min)

Symptom för påverkan av svavelväte är framför allt huvudvärk, illamående, ögonsveda, orkeslöshet. Vid längre tids påverkan anser forskare att problem med minnet kan uppstå. Ovanlig trötthet, muskelryckningar/ofrivilliga rörelser kan även uppstå efter en betydande tid, framför allt hos driftpersonal på reningsverk där svavelväte anses vara vanligt förekommande.

Bakterierna Proteus och Salmonella som kan leva i människans magtarmkanal producerar svavelväte.

I klassisk kemisk analys användes svavelväte för att vid olika pH fälla ut olika grupper av metaller ur vattenlösning.

Se även[redigera | redigera wikitext]