Svenska Amerika Mexiko Linien

Från Wikipedia
Svenska Amerika Mexiko Linien
TypRederi
HuvudkontorGöteborg, Sverige
NyckelpersonerDan Broström (grundare)
BranschTransport
Historik
Grundat1911
Upplöst1946 (införlivat i S.A.L.)

AB Svenska Amerika Mexiko Linien - förkortat S.A.M.L. - grundat 1911, var ett rederi som bedrev linjetrafik med frakt från Sverige till Nordamerika. Det införlivades i Svenska Amerika Linien 1946.

Skorstensmärke och rederiflagga för Svenska Amerikanska Mexiko Linjen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

I augusti 1911 grundade Dan Broström rederiet med syftet att transportera varor till Nordamerika. Bolaget fick ett aktiekapital på 1,4 miljoner kronor. Trafiken inleddes 1912 med Dan Broström som verkställande direktör. Det första fartyget, S/S Texas, avgick i september 1912 till Mexikanska Golfen. Det visade sig att trafiken borde delas upp på två linjer: en sydlig till New Orleans - Galveston - Tampico - Vera Cruz och en nordlig till Boston - New York - Philadelphia - Baltimore. På den nordliga rutten satte man 1913 in den nybyggda ångaren New Sweden. Den var dock för stor för styckegodstrafiken och byttes 1916 ut mot Canton, f.d. Nikobar, från Svenska Ostasiatiska Kompaniet, vilken döptes om till Carlsholm.

Under första världskriget ökade lasttillgången och man chartrade in ångare, samt utökade samtrafiken. Det tidigare samtrafikavtalet med norska Wilh. Wilhelmsen kompletterades av ett med Transatlantic. Två ångare, Eriksholm och Gustavsholm, inköptes. Under 1918 förliste emellertid Eriksholm och Texas. Efter kriget levererades rederiets första motorfartyg Stureholm och flera fartyg tillkom, så att bolaget 1922 disponerade tre ångare och två motorfartyg. Konjunkturerna försämrades, men man anskaffade trots det åtta nya motorfartyg fram till 1930. År 1931 tillkom en ny linje mellan Skandinavien och Montreal - Halifax i Kanada, som bedrevs i samtrafik med Norska Amerika Linjen. Flottan förnyades successivt under 1930-talet genom inköp av ytterligare sex nya motorfartyg, så att man 1939 ägde 14 motorfartyg och en ångare.

Linjetrafiken upphörde under andra världskriget. Vid allmän fraktfart förlorades genom krigsförlisningar: Lagaholm 1940, Stureholm, Trolleholm och Kexholm 1941, Korsholm, Uddeholm och Blankaholm 1942. Därmed hade halva förkrigsflottan sänkts. Men genom ersättningsbyggen tillkom under krigsåren sex nya motorfartyg och 1945 disponerade rederiet tolv motorfartyg och en ångare.

År 1915 hade Dan Broström också grundat Rederiaktiebolaget Sverige-Nordamerika, senare Svenska Amerika Linien, för i första hand passagerartrafik. De båda bolagen SAML och SAL arbetade fram till 1946 parallellt med varandra, men då likviderades Svenska Amerika Linien och dess egendom övertogs av SAML. Svenska Amerika Mexiko Linien ändrade samtidigt namn till (nya) Svenska Amerika Linien. Transaktionerna märktes knappast utåt, eftersom de sammanslagna rederierna redan hade samma skorstensmärke och fartyg med holm-namn.

Fartygslista[redigera | redigera wikitext]

Fartyg Byggt Varv I tjänst Typ Dödvikt Notering
Texas 1908 Bergen 1912-1918 Ångfartyg 5247 Inköpt 1912. Grundstött 1918 vid Lister, Norge och blev vrak.
New Sweden 1913 Hull 1913-1918 Ångfartyg 9820 Torpederad 1918 i Medelhavet och blev vrak.
Carlsholm [I] 1906 Burmeister & Wain 1916-1934 Ångfartyg 6220 F.d. Nikobar. Anskaffad 1916 genom byte med Svenska Ostasiatiska Kompaniet. Strandade 1934 i Gävlebukten. Upphuggen 1934 i Köpenhamn.
Eriksholm [I] 1901 Sunderland 1916-1918 Ångfartyg 4440 F.d. Ester. Inköpt 1916. Exploderade 1918 i Nordsjön och blev vrak.
Gustavsholm 1907 Newcastle 1918-1921 Ångfartyg 4750 F.d. Oskar Trapp. Överförd 1918 från Broströms. Såld 1921 till Jonstorp. Ankom 1955 Ystad för upphuggning.
Igor 1883 South Shields 1917-1918 Ångfartyg 2260 F.d. Cairbahn. Inköpt 1917. Exploderade 1918 i Nordsjön och blev vrak.
Falken 1893 Stockton 1917-1920 Ångfartyg 1875 Inköpt 1917. Såld 1920 till Helsingborg. Såld 1954 till Ystad för upphuggning.
Fanny 1887 Stockton 1918 Ångfartyg 2130 Inköpt 1918. Torpederad 1918 och blev vrak.
Fingal 1883 Newcastle 1918-1919 Ångfartyg 2410 Inköpt 1918 från Rederi AB Svenska Lloyd. Överförd 1919 till Rederi AB Sverige-Levanten. Sjönk 1927 efter kollision och blev vrak.
Eriksholm [II] 1889 Middlesbrough 1918-1919 Ångfartyg 3060 F.d. Magnus Broms. Inköpt 1918. Överförd 1919 till Rederi AB Sverige-Levanten. Havererad 1940 efter flyganfall och sjönk till havs.
Bengtsholm 1888 Ayr, Skottland 1918-1919 Ångfartyg 2025 F.d. G.E. Broms. Inköpt 1918. Överförd 1919 till Rederi AB Sverige-Levanten. Upphuggen 1951 i Grekland.
Einar 1879 Flensburg 1918-1920 Ångfartyg 2150 Inköpt 1918. Såld 1920 till Helsingborg. Till Helsingfors 1933 för upphuggning.
Stureholm [I] 1919 Götaverken 1919-1940 Motorfartyg 7880 Torpederad 1940 i Nordatlanten och blev vrak.
Braheholm [I] 1920 Vancouver 1920-1946 Ångfartyg 8674 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1959 Italien för upphuggning.
Trolleholm [I] 1922 Kockums 1922-1941 Motorfartyg 7535 Sänkt 1941 av tysk hjälkryssare och blev vrak.
Sparreholm [I] 1921 Öresundsvarvet 1927-1936 Motorfartyg 4537 F.d. Sulina. Överförd 1927 från Sverige-Levanten. Såld 1936 till Bergen. Gick 1969 på grund och blev vrak.
Odensholm [I] 1927 Eriksberg 1927-1932 Motorfartyg 5070 Strandade 1932 utanför Newfoundland och blev vrak.
Korsholm 1925 Götaverken 1928-1942 Motorfartyg 5170 Överförd 1928 från Svenska Amerika Linien. Sänktes 1942 av tysk ubåt utanför Floridas kust.
Ragnhildsholm 1929 Eriksberg 1929-1946 Motorfartyg 5155 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1970 Taiwan för upphuggning.
Lagaholm 1929 Eriksberg 1929-1940 Motorfartyg 5155 Sänkt 1940 i Nordatlanten av tysk ubåt.
Vasaholm [I] 1930 Götaverken 1930-1946 Motorfartyg 7345 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1970 Turkiet för upphuggning.
Blankaholm [I] 1930 Eriksberg 1930-1942 Motorfartyg 5065 Torpederad 1942 av tysk ubåt och sjönk.
Svaneholm [I] 1930 Eriksberg 1930-1946 Motorfartyg 5065 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1971 Grekland för upphuggning.
Rydboholm [I] 1933 Götaverken 1933-1941 Motorfartyg 5430 Torpederad 1941 av tysk ubåt och sjönk.
Uddeholm [I] 1934 Eriksberg 1934-1942 Motorfartyg 6820 Minsprängdes 1942 i Skagerak och sjönk.
Kexholm 1937 Eriksberg 1937-1941 Motorfartyg 6780 Sänkt 1941 i Norsatlanten vid flyganfall.
Tunaholm 1938 Götaverken 1938-1946 Motorfartyg 5975 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1972 Kina för upphuggning.
Stegeholm 1939 Lindholmen 1939-1946 Motorfartyg 7010 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1978 Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
Danaholm 1939 Helsingør 1939-1946 Motorfartyg 5935 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1972 Turkiet för upphuggning.
Laholm 1942 Ålborg 1942-1946 Motorfartyg 2900 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1978 Grekland för upphuggning.
Tidaholm 1943 Eriksberg 1943-1946 Motorfartyg 6420 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1978 Gadani Beach, Pakistan för upphuggning.
Krageholm 1943 Kockums 1943-1946 Motorfartyg 6390 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Sänktes 1971 utanför Dakar efter haveri.
Vretaholm [I] 1943 Götaverken 1943-1946 Motorfartyg 7460 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1974 Kina för upphuggning.
Sparreholm [II] 1944 Kockums 1944-1946 Motorfartyg 6350 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1974 Italien för upphuggning.
Uddeholm [II] 1945 Eriksberg 1945-1946 Motorfartyg 7750 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Blev 1974 vrak utanför Somalias kust efter haveri.
Rydboholm [II] 1946 Götaverken 1945-1946 Motorfartyg 7620 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1978 Grekland för upphuggning.
Trolleholm [II] 1946 Eriksberg 1946 Motorfartyg 7450 Genom fusion 1946 till Svenska Amerika Linien. Ankom 1965 Belgien för upphuggning.

Referenser[redigera | redigera wikitext]