Svenska handelshögskolan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svenska handelshögskolan
Hankens huvudbyggnad i Helsingfors, ritad av arkitekten Kurt Simberg.
Engelska: Hanken School of Economics
Grundat 1909
Ägandeform Statligt
Donationsmedel ca 64 milj. euro i fonder
Budget 28 milj. euro - år 2013[1]
Rektor Eva Liljeblom[2] (–31.7.2015)
Karen Spens (1.8.2015–)[3]
Lärarkår 115[4]
Admin. personal 98[4]
Studerande 2 200[4]
Postgraduates Eva Liljeblom[1] (–31.7.2015) Karen Spens (1.8.2015–)[2]
Doktorander 160[4]
Säte Helsingfors och Vasa, Finland
60°10′15″N 24°55′28″Ö / 60.17083°N 24.92444°Ö / 60.17083; 24.92444
Smeknamn Hanken
Medlemskap EFMD (EQUIS), Association of MBAs (AMBA)
Webbplats www.hanken.fi

Svenska handelshögskolan, även benämnd Hanken, är ett universitet inom det ekonomisk-merkantila vetenskapsområdet i Helsingfors och Vasa i Finland.

Högskolan grundades 1909 i Helsingfors i Storfurstendömet Finland, under namnet Högre Svenska Handelsläroverket. Den är tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm, som också grundades 1909, Nordeuropas äldsta handelshögskolor. Högskolan fick sitt nuvarande namn 1927. Campuset i Vasa i Finland inrättades 1980. År 2000 tilldelades högskolan ackrediteringen EQUIS av European Foundation for Management Development (EFMD)[5], vilken förnyades 2005 och 2008.[6] En studerande vid Svenska handelshögskolan kallas hankeit, vilket sedan 2006 är ett varumärke, registrerat av Svenska Handelshögskolans studentkår.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Högskolan grundades 1909 i Helsingfors i vad som då var det ryska Storfurstendömet Finland, under namnet Högre Svenska Handelsläroverket. Den är tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm, som också grundades 1909, Nordeuropas äldsta handelshögskolor. Svenska Handelshögskolans studentkår grundades samma år som högskolan, 1909, under namnet Kamratföreningen Niord.

Finland var sedan kriget 1808-1809, då Sverige förlorat landet till Ryssland, del i Ryska imperiet. Den ekonomiska utvecklingen i Helsingfors med omnejd gynnades av närheten till imperiets huvudstad Sankt Petersburg, och detta ledde till ett behov av utbildade ekonomer som kunde leda och utveckla nya och växande företag i området.

Första världskriget 1914-1918 ledde till ett flertal större politiska förändringar, vilka kom att ha avgörande betydelse för området. I samband med de ryska revolutionerna 1917 blev Finland självständigt och Ryssland fick en kommunistisk regering som förstatligade både utländska och inhemska företag i landet. Högskolans studenters karriärmöjligheter påverkades, liksom Finlands ekonomi.

Högskolans namn ändrades 1927 till Svenska handelshögskolan. Högskolans campus i Vasa i Österbotten inrättades 1980, för att utveckla utbildningen i ekonomi i området, vilket har en stor andel svenskspråkig befolkning. Högskolan är därmed representerad i båda de två områden i Finland som har stor andel svenskspråkig befolkning, södra och sydvästra Finland, där högskolans huvudcampus är beläget, och Österbottens kustbygder, där campuset i Vasa är beläget.

Högskolan har inlett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm i Sverige. Man har tillsammans med företaget IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB grundat ett samägt företag, Hanken & SSE Executive Education Ab, vilket erbjuder fortbildning för chefer till företag och organisationer inom privat och offentlig sektor.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolan, liksom alla andra statliga universitet i Finland, regleras av Finlands Universitetslag (645/1997) och Universitetsförordning (115/1998).

Styrelse[redigera | redigera wikitext]

Högskolans styrelse är dess högsta beslutande organ. Högskolans rektor är ordförande för styrelsen. Alla personalgrupper och studerande är representerade i styrelsen, vilken även har två externa medlemmar.

Rektor och prorektorer[redigera | redigera wikitext]

Rektor väljs av ett valkollegium för en period om fem år. De tre prorektorerna (vice rektorer) väljs för en period om 2,5 år. Högskolans första prorektor är ordförande i Undervisnings- och forskningsrådet (UFR), dess andra prorektor skall tillhöra gruppen personal anställd vid enheten i Vasa.

Svenska handelshögskolans rektor 2012 var professor Eva Liljeblom. Prorektorerna var professor Eero Vaara, professor Karen Spens och professor Lars-Johan Lindqvist. Från och med augusti 2015 tillträder Karen Spens som rektor.[7]

Undervisnings- och forskningsrådet[redigera | redigera wikitext]

Undervisnings- och forskningsrådet (UFR) leder, utvecklar samt utvärderar undervisningen och forskningen på Svenska handelshögskolan. Högskolans första prorektor är rådets ordförande. Alla personalgrupper är representerade i UFR.

Enhetsrådet i Vasa[redigera | redigera wikitext]

Enhetsrådet i Vasa väljs av personalen och studenterna vid högskolans enhet i Vasa. Dess ordförande är högskolans andra prorektor.

Hankens huvudbyggnad i Vasa

Förvaltningsämbetet[redigera | redigera wikitext]

Förvaltningsämbetet bereder och verkställer de beslut som de kollegiala organen fattat. Det ansvarar för personalförvaltningen och arbetsgivarfunktionen, omhänderhar ekonomi-, fastighets- och studieförvaltningen, koordinerar högskolans rekryteringsservice och den öppna universitetsundervisningen samt bistår rektor i skötseln av PR- och informationsverksamheten och utvecklingsarbetet. Förvaltningsämbetet leds av en förvaltningsdirektör.

Institutioner[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolan bedriver forskning och undervisning vid sex institutioner. Dessa leds av en prefekt och ett institutionsråd, vilka utses av högskolans styrelse efter förslag från lärarna och forskarna vid institutionen samt studentkåren.

 • Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik
 • Företagsledning och organisation
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning och handelsrätt

Forsknings- och kunskapscentra[redigera | redigera wikitext]

 • Center for Financial Research (CEFIR)
 • Center for International Economic Law (CIEL)
 • Center for Relationship Marketing and Service Management (CERS)
 • Hanken Centre for Corporate Governance (HCCG)
 • IPS University Center
 • Lingua Hanken

Utbildning[8][redigera | redigera wikitext]

Björn Wahlroos studerade vid Svenska handelshögskolan

Grundutbildning[redigera | redigera wikitext]

Huvudämnen[redigera | redigera wikitext]

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Handelsrätt
 • Informationsbehandling
 • Logistik och företagsgeografi
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning
 • Statistik

Magistersprogram[redigera | redigera wikitext]

Hanken har idag sex magisterprogram, vilka ges på engelska

 • Master's Degree Programme in Business and Management
 • Master's Degree Programme in Corporate Governance
 • Master's Degree Programme in Economics
 • Master's Degree Programme in Finance and Accounting
 • Master's Degree Programme in Intellectual Property Law
 • Master's Degree Programme in Quantitative Finance

Examina[redigera | redigera wikitext]

 • Ekonomie kandidatexamen (berättigar till titeln Ekon.kand.)
 • Ekonomie magisterexamen (berättigar till titeln Ekon.mag.)

Forskarutbildning[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolan har forskarutbildning inom alla tio huvudämnen. Utbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier, varav cirka ett år i huvudsak avläggs genom kursarbete. De resterande studierna utgörs av avhandlingsarbetet.

Högskolans forskare är engagerade i grundforskning, tillämpad forskning och beställningsforskning. Idag har Hanken fyra styrkeområden inom forskningen:

 • Finansiell ekonomi och statistik
 • Företagsledning och organisation
 • Immaterialrätt
 • Tjänste- och relationsmarknadsföring

Examina[redigera | redigera wikitext]

 • Ekonomie licentiatexamen (berättigar till titeln Ekon.lic.)
 • Ekonomie doktorsexamen (berättigar till titeln Ekon.dr)
 • Filosofie doktorsexamen (berättigar till titeln Fil.dr)

Fortbildning[redigera | redigera wikitext]

Elisabeth Rehn har studerat vid Hanken

Hanken erbjuder idag fortbildning inom ramen för bland annat Hanken MBA och Hankled i Vasa. Företaget Hanken & SSE Executive Education Ab grundades 2005 i samarbete mellan Hanken och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB, ett företag vid Handelshögskolan i Stockholm, och erbjuder skräddarsydda kurser för att möta företagens behov.

Ackrediteringar[redigera | redigera wikitext]

Hanken blev EQUIS-ackrediterad år 2000. Ackrediteringen är en garanti för att högskolan håller hög nivå på forskning, utbildningskvalitet, internationalisering och företagssamverkan. Ackrediteringen förnyades år 2005.

European Quality Improvement System (EQUIS) är ett europeiskt program för utvärdering av handelshögskolor. Idag finns det cirka 90 EQUIS-ackrediterade handelshögskolor i världen. I Finland är det enbart Hanken och Aalto-universitetets handelshögskola som har erhållit ackrediteringen.

Karriär- och rekryteringsservice[redigera | redigera wikitext]

Hankens karriär och rekryteringsservice, Karriärtjänster, stöder och rådger studenter i fråga om praktik och arbetssökning. De ordnar också företagsbesök och ansvarar för Hankens mentorskapsprogram. Därtill fungerar Karriärtjänster som en länk till företag.

Samarbeten[redigera | redigera wikitext]

Hanken har drygt 100 samarbetsuniversitet runtom i världen. Årligen besöker fler än 100 utbytesstudenter Hanken och studerande vid högskolans ekonomie kandidatprogram har en obligatorisk utlandstermin som en del av sin utbildning.

Studentkår[redigera | redigera wikitext]

Svenska Handelshögskolans studentkår (SHS) grundades 1909, under namnet Kamratföreningen Niord. Idag har SHS över 2 000 medlemmar[9].

Alumner[redigera | redigera wikitext]

Finlands försvarsminister Carl Haglund har studerat vid Svenska handelshögskolan

Hanken har cirka 10 000 utexaminerade alumner som jobbar i över 30 olika länder. Bland alumnerna finner man VD för flera börsnoterade företag såsom Fortum, Amer Sports, Sampo Group och Volvo Group.

Kända alumner[redigera | redigera wikitext]

Hedersdoktorer[redigera | redigera wikitext]

Hanken utnämnde tre hedersdoktorer den 30 oktober 2009[10].

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.hanken.fi/media/241/hankenbokslut2013slutligversion.pdf (Svenska)
 2. ^ Mall:Verkkoviite
 3. ^ ”Karen Spens ny rektor för Hanken.” Hufvudstadsbladet 11.2.2015, s. 5.
 4. ^ [a b c d] http://www.hanken.fi/public/siffror (Gäller år 2013)
 5. ^ http://www.efmd.org/index.php/accreditation-main/equis/accredited-schools
 6. ^ http://www.hanken.fi/public/equis
 7. ^ ”Professor Karen Spens blir Hankens nya rektor | hanken”. www.hanken.fi. http://www.hanken.fi/sv/news/professor-karen-spens-blir-hankens-nya-rektor. Läst 20 april 2015. 
 8. ^ http://www.hanken.fi/public/utbildning 'Hanken erbjuder dig många möjligheter'
 9. ^ http://www.shsweb.fi/shs/studentkaren/shs_historik___info.html 'SHS historik & info'
 10. ^ http://www.hanken.fi/public/News/Item/item/1146

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]