Svenska handelshögskolan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svenska handelshögskolan
Hankens huvudbyggnad i Helsingfors, ritad av arkitekten Kurt Simberg.
Engelska: Hanken School of Economics
Grundat 1909
Ägandeform Statligt
Donationsmedel ca 64 milj. euro i fonder
Budget 28 milj. euro år 2013[1]
Rektor Karen Spens[2]
Lärarkår 115[3]
Admin. personal 98[3]
Studerande 2 200[3]
Doktorander 160[3]
Säte Helsingfors och Vasa, Finland
60°10′15″N 24°55′28″Ö / 60.17083°N 24.92444°Ö / 60.17083; 24.92444
Smeknamn Hanken
Medlemskap EQUIS, AMBA, AACSB, PRME
Webbplats www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan, även benämnd Hanken, är ett universitet inom det ekonomisk-merkantila vetenskapsområdet i Helsingfors och Vasa i Finland.

Högskolan grundades 1909 i Helsingfors i Storfurstendömet Finland, under namnet Högre Svenska Handelsläroverket. Den är tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm, som också grundades 1909, Nordeuropas äldsta handelshögskolor. Högskolan fick sitt nuvarande namn 1927. Campuset i Vasa i Finland inrättades 1980. År 2000 tilldelades högskolan ackrediteringen EQUIS av European Foundation for Management Development (EFMD)[4], vilken förnyades 2005 och 2008.[5] En studerande vid Svenska handelshögskolan kallas hankeit, vilket sedan 2006 är ett varumärke, registrerat av Svenska Handelshögskolans studentkår.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Högskolan grundades 1909 i Helsingfors i vad som då var det ryska Storfurstendömet Finland, under namnet Högre Svenska Handelsläroverket. Den är tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm, som också grundades 1909, Nordeuropas äldsta handelshögskolor. Svenska Handelshögskolans studentkår grundades samma år som högskolan, 1909, under namnet Kamratföreningen Niord.

Finland var sedan kriget 1808-1809, då Sverige förlorat landet till Ryssland, del i Ryska imperiet. Den ekonomiska utvecklingen i Helsingfors med omnejd gynnades av närheten till imperiets huvudstad Sankt Petersburg, och detta ledde till ett behov av utbildade ekonomer som kunde leda och utveckla nya och växande företag i området.

Första världskriget 1914-1918 ledde till ett flertal större politiska förändringar, vilka kom att ha avgörande betydelse för området. I samband med de ryska revolutionerna 1917 blev Finland självständigt och Ryssland fick en kommunistisk regering som förstatligade både utländska och inhemska företag i landet. Högskolans studenters karriärmöjligheter påverkades, liksom Finlands ekonomi.

Högskolans namn ändrades 1927 till Svenska handelshögskolan. Högskolans campus i Vasa i Österbotten inrättades 1980, för att utveckla utbildningen i ekonomi i området, vilket har en stor andel svenskspråkig befolkning. Högskolan är därmed representerad i båda de två områden i Finland som har stor andel svenskspråkig befolkning, södra och sydvästra Finland, där högskolans huvudcampus är beläget, och Österbottens kustbygder, där campuset i Vasa är beläget.

Högskolan har inlett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm i Sverige. Man har tillsammans med företaget IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB grundat ett samägt företag, Hanken & SSE Executive Education Ab, vilket erbjuder fortbildning för chefer till företag och organisationer inom privat och offentlig sektor.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolan, liksom alla andra statliga universitet i Finland, regleras av Finlands Universitetslag (645/1997) och Universitetsförordning (115/1998). Hankens verksamhet styrs av universitetskollegiet, styrelsen, rektor och det akademiska rådet.

Univeristetskollegiet utser de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt det akademiska rådet. Det fastställer bokslutet och beviljar styrelse samt rektor ansvarsfrihet.

Styrelsen är det högsta beslutande organet. Ordförande är alltid extern, för närvarande är styrelseordförande Björn Wahlroos. Styrelsen beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi, medelsförvaltning, och att utse rektor.

Hankens rektor är sedan 1.8.2015 professor Karen Spens, vars mandatperiod är fem år. Rektor har allmän behörighet enligt universitetslagen, d.v.s. hon leder universitetet, ansvarar för beredningen och verkställigheten av styrelsens beslut samt beslutar i alla frågor som inte förbehållits något annat organ.

Hankens huvudbyggnad i Vasa

Andra beslutsfattande organ är det akademiska rådet och examensnämnden.

Minst en studerandemedlem representerar studerande i varje beslutsfattande organ.[6]

Institutioner[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolan bedriver forskning och undervisning vid sex institutioner. Dessa leds av en prefekt och ett institutionsråd, vilka utses av högskolans styrelse efter förslag från lärarna och forskarna vid institutionen samt studentkåren.[7]

 • Finansiell ekonomi och ekonomisk statistik
 • Företagsledning och organisation
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning och handelsrätt
 • Centret för språk och affärskommunikation

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Elisabeth Rehn har studerat vid Hanken

Hanken erbjuder utbildning på magisternivå på både svenska och engelska, medan all kandidatutbildning är på svenska. Hanken har även forskarutbildning och MBA-program på engelska.

Kandidatstudierna på Hanken tar tre år och inkluderar en utlandsvistelse på tre till sex månader. De som avlägger kandidatexamen vid Hanken har rätt att fortsätta med magisterstudier som tar två år. Studerande som är antagna i Helsingfors kan välja som huvudämne:

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi
 • Redovisning

Studerande i Vasa kan välja som huvudämne:

 • Entreprenörskap och företagsledning
 • Finansiell ekonomi
 • Handelsrätt
 • Marknadsföring
 • Redovisning

Magisterutbildningen på Hanken är en två-årig fördjupande utbildning på svenska eller engelska. I den svenska utbildningen kan man välja utöver de tidigare nämnda huvudämnen Logistik och samhällsansvar. Studierna är till största delen huvudämnesstudier på fördjupad nivå som kräver att sökande har avklarat minst 60 studiepoäng ekonomi i sin tidigare examen.

Hanken har sex engelskspråkiga magisterprogram: Master’s Degree Programme in Business and Management, Corporate Governance, Economics, Finance and Accounting, General Management och Intellectual Property Law. I vissa av programmen kan studerande välja mellan huvudämnen, t.ex. mellan International Strategy and Sustainability, Marketing eller Humanitarian Logistics i Business and Management programmet.

Forskarutbildningen på Hanken motsvarar fyra års heltidsstudier, varav cirka ett år i huvudsak avläggs genom kursarbete. Kurserna består av 44 sp i huvudämnet och ämnen som stöder huvudämnet samt 16 sp allmänmetodologiska kurser, kurser i vetenskapsteori eller motsvarande. De resterande studierna utgörs av avhandlingsarbetet.[8]

Hanken Executive MBA är ett internationellt ackrediterat (AMBA, EQUIS, AACSB) MBA-program. Hanken erbjuder skräddarsydda kurser för företag inom ramen för Hanken & SSE Executive Education. Hanken & SSE Executive Education grundades år 2005 av Hanken och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Studentutbyte[redigera | redigera wikitext]

Alla Hanken studenter åker utomlands på utbyte eller praktik som en del av sin kandidatexamen. Studenterna kan välja emellan dryga 120 partneruniversitet. Årligen tillbringar cirka 250 studerande en termin eller ett helt läsår utomlands. Hanken tar också emot cirka 150 utbytesstudenter varje år.[9]

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Forskare på Hanken är engagerade i grundforskning, tillämpad forskning samt beställningsforskning. Hankens forskare deltar ofta i tvärvetenskapliga projektgrupper med både nationella och internationella forskarkolleger, och i nära samarbete med näringslivet. Hankens forskning utövas på högskolans institutioner och forskningscenter. Enligt en utredning från Finlands Akademi har Hankens forskning ett indexvärde på 1,4 jämfört med världsgenomsnittet på 1. U-Multirank rankar Hanken femte bäst på forskning och publikationssamarbete. Hanken rankas speciellt högt inom citationsfrekvens, toppciterade publikationer samt inom internationella sampublikationer.[10]

Idag har Hanken fyra styrkeområden inom forskningen:

 • Finansiell ekonomi
 • Företagsledning och organisation
 • Marknadsföring
 • Nationalekonomi

Forsknings- och kompetenscentra[redigera | redigera wikitext]

Hankens forsknings- och kompetenscentra koordinerar undervisning, främjar forskningsverksamheten och erbjuder mångsidiga informations- och fortbildningstjänster. Centren är knutna till institutionerna vid Hanken och arbetar också i nära kontakt med näringslivet.[11]

 • CERS – Centre for Relationship Marketing and Service Management
 • CCR - Centre for Corporate Responsibility
 • CIEL – The Centre of International Economic Law
 • ECPE - Erling-Persson Centre for Entrepreneurship
 • GODESS - The Research and Development Institute on Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social Sustainability in Transnational Times
 • HCCG - Hanken Centre for Corporate Governance
 • HECER – Helsinki Centre of Economic Research
 • HUMLOG Institute – Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute
 • IPR University Centre
 • WCEFIR – Wallenber Centre for Financial Research

Ackrediteringar[redigera | redigera wikitext]

Hanken blev EQUIS-ackrediterad år 2000. Ackrediteringen är en garanti för att högskolan håller hög nivå på forskning, utbildningskvalitet, internationalisering och företagssamverkan. Ackrediteringen förnyades år 2005.

European Quality Improvement System (EQUIS) är ett europeiskt program för utvärdering av handelshögskolor. Idag finns det cirka 90 EQUIS-ackrediterade handelshögskolor i världen. I Finland är det enbart Hanken och Aalto-universitetets handelshögskola som har erhållit ackrediteringen.

Studentkåren[redigera | redigera wikitext]

Svenska handelshögskolans studentkår (SHS) grundades år 1909, under namnet Kamratföreningen Niord. Under årens lopp har studentkåren haft ett otal namn och verksamhetsformer. Sin nuvarande status som studentkår fick SHS i samband med Finlands högskolereform 1979. Idag är Svenska Handelshögskolans Studentkår en service- och intresseorganisation för dess 2000 medlemmar. Studentkåren är en självständig offentligrättslig sammanslutning om vars verksamhet stadgas i studentkårsförordningen. Samtliga studerande vid Svenska handelshögskolan är medlemmar av SHS.[12]

Alumner[redigera | redigera wikitext]

Finlands försvarsminister Carl Haglund har studerat vid Svenska handelshögskolan

Hanken har cirka 13 700 utexaminerade alumner som jobbar i över 30 olika länder.[13]

Kända alumner[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.hanken.fi/media/241/hankenbokslut2013slutligversion.pdf (Svenska)
 2. ^ ”Karen Spens ny rektor för Hanken.” Hufvudstadsbladet 11.2.2015, s. 5.
 3. ^ [a b c d] http://www.hanken.fi/public/siffror (Gäller år 2013)
 4. ^ http://www.efmd.org/index.php/accreditation-main/equis/accredited-schools
 5. ^ http://www.hanken.fi/public/equis
 6. ^ ”Beslutsfattande och rådgivande organ” (på sv-SE). Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/organisation/beslutsfattande-och-radgivande-organ. Läst 21 februari 2017. 
 7. ^ ”Institutioner och ämnen” (på sv-SE). Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/organisation/institutioner-och-amnen. Läst 21 februari 2017. 
 8. ^ ”Högklassig utbildning med personlig service” (på sv-SE). Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/hogklassig-utbildning-med-personlig-service. Läst 21 februari 2017. 
 9. ^ ”Internationella möjligheter” (på sv-SE). Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/studier/internationella-mojligheter. Läst 21 februari 2017. 
 10. ^ ”Forskning på Hanken” (på sv-SE). Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskning-pa-hanken. Läst 21 februari 2017. 
 11. ^ ”Forsknings- och kompetenscentren kopplar forskning och praxis” (på sv-SE). Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/forskning/forsknings-och-kompetenscentren-kopplar-forskning-och-praxis. Läst 21 februari 2017. 
 12. ^ ”Om SHS | SHS”. www.shs.fi. http://www.shs.fi/sv/node/1. Läst 21 februari 2017. 
 13. ^ ”Om Hanken” (på sv-SE). Hanken Svenska handelshögskolan. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken. Läst 21 februari 2017. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]