Svenska träarbetareförbundet

Från Wikipedia
Svenska träarbetareförbundet
Historia
Grundat1889
Upplöst1924
HuvudorganisationLandsorganisationen, LO. Anslutning 1898.
Övrigt
Förbundstidning Träarbetaren: kvartalsberättelse för Träarbetareförbundet i Sverige. Stockholm: Träarbetareförbundet i Sverige. 1890-1948. Libris 3241185 

Svenska träarbetareförbundet var ett svenskt fackförbund inom Landsorganisationen (LO) som bildades 1889 och upphörde 1924 då det delades i Svenska byggnadsträarbetareförbundet och Svenska träindustriarbetareförbundet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

 • 1880 bildades landets första träarbetarefackförening med namnet Stockholms snickeriarbetareförening.
 • 1889 kallade möbelsnickeriarbetarnas fackförening i Stockholm till kongress och representanter för nio fackföreningar bildade Svenska träarbetareförbundet. Ordförande blev Rasmus Hansen.
 • 1898 började man bygga upp en konfliktfond.
 • 1901 startades en sjuk- och begravningskassa.
 • 1904 lämnade Stockholms byggnadssnickareförening och Stockholms timmermansfackförening på grund av missnöje med byggnadsträarbetarnas ställning i förbundet. På hösten bildade de Svenska byggnadsträarbetareförbundet.
 • 1907 startades en resehjälpkassa.
 • 1909 deltog förbundet i storstrejken och under året tappade man en tredjedel av medlemmarna.
 • 1910 började man bygga upp en arbetslöshetsfond.
 • 1911 tillsattes en kommitté som skulle arbeta för att vinna tillbaka byggnadsträarbetarna.
 • 1916 lyckades man att efter flera års förhandlingar förmå medlemmarna i Svenska byggnadsträarbetareförbundet att återgå.
 • 1922 ledde spänningarna mellan yrkesgrupperna i förbundet ändå slutligen till en uppdelning som trädde i kraft 1924.
 • 1924 upphörde förbundet, som då hade 16177 medlemmar, och delades i Svenska byggnadsträarbetareförbundet (8732 medlemmar) och Svenska träindustriarbetareförbundet (7445 medlemmar).

Ordförande[redigera | redigera wikitext]

Rasmus Hansen 1861-1914. En av initiativtagarna och förbundets förste ordförande
Rasmus Hansen 1889-1894
Herman Lindqvist 1894-1900
Sven Persson 1900-1903
Arvid Thorborg 1904-1908
Nils Linde 1908-1923

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Welander Lars-Olof, red (1999). Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer - LO. Skrifter utgivna av Riksarkivet, 1402-4705 ; 10. Stockholm: Riksarkivet. Libris 2625630. ISBN 91-88366-43-X 
 • Landin, Sven; Andersson Karl-Olof (1989). Byggnadsarbetarna: 1889-1989. Stockholm: Svenska byggnadsarbetareförb. (SBAF). Libris 841062 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]