Sveriges Bussföretag

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sveriges Bussföretag
Grundad1 januari 2014
TypBransch- och arbetsgivarförbund
OrdförandeGunnar Schön
NyckelpersonerAnnika Nordin (förhandlingschef), Anna Grönlund (branschchef)
ModerorganisationTransportföretagen
WebbplatsSveriges Bussföretag
NyhetsbrevNytt i Bussbranschen, publikt nyhetsbrev
NyhetsbrevBuss-Info, endast för medlemmar

Sveriges Bussföretag bildades den 1 januari 2014. Det var medlemmarna i det tidigare Bussarbetsgivarna (BuA) inom Transportföretagen / Svenskt Näringsliv och Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) som beslöt att bilda ett gemensamt bransch- och arbetsgivarförbund för svenska bussföretag och bussresearrangören. Medlemskap i Sveriges Bussföretag förutsätter också medlemskap i Svenskt Näringsliv samt den eller de regionala bussbranschföreningar där Sveriges Bussföretags medlemsföretag är verksamt.

Sveriges Bussföretag verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Trafikverket och Jernhusen ingår Sveriges Bussföretag i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom kollektivtrafiksverige. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel. En del i det gemensamma arbetet är att ta fram modellavtal och rekommendationer för den upphandlade kollektivtrafiken. Arbetet bedrivs i en partsammansatt kommitté, Avtalskommittén.

Sveriges Bussföretag är medlemmar i de internationella organisationerna UITP, CORTE och International Road Transport Union, IRU.

Medlemmar[redigera | redigera wikitext]

Sedan starten har förbundet knappt 400 medlemsföretag verksamma över hela Sverige. Medlemmarna bedriver offentligt upphandlad linjetrafik och skolskjuts, kommersiell linjetrafik (expressbuss) samt turist- och beställningstrafik. Medlemsföretagens storlek varierar från företag med inga anställda utöver ägaren och ägarens familj till stora företag med flera tusen anställda. I medlemskretsen finns såväl privatägda familjeföretag som offentligt och publikt ägda företag. Ett antal medlemsföretag är också researrangörer, med ett omfattande eget reseprogram.

Till förbundet finns även ett antal branschpartner, kommunalt ägda bussbolag, som har sin arbetsgivartillhörighet inom arbetsgivarförbundet KFS. Leverantörer och intressenter till branschen kan söka som branschintressenter till förbundet.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Förbundets högsta beslutande organ är stämman. Förbundets verksamhet leds av en styrelse som utses av stämman. Förbundets första styrelseordförande var Jan Bosaeus, tidigare VD i Nobina Sverige AB. Sedan 2018 är Gunnar Schön, VD Transdev, förbundets ordförande. Förbundets första VD var Peter Jeppsson (2014-2016), tillika tidigare VD i Transportföretagen (tidigare TransportGruppen). Han efterträddes av Mattias Dahl, tillika ny VD i Transportföretagen. Sveriges Bussföretags dagliga verksamhet leds av en förhandlingschef och en branschchef.

Källor[redigera | redigera wikitext]