Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Logotyp för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
TypAktiebolag
HuvudkontorBorås, Sverige
NyckelpersonerPia Sandvik, vd och koncernchef
Antal anställda1 500 [1]
Historia
Grundat1993 som aktiebolag, 1920 som myndighet
Ekonomi
Omsättning1 487 miljoner kronor (2014)[2]
Övrigt
Webbplatswww.sp.se

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tidigare SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och Statens Provningsanstalt, är ett aktiebolag som ägs till 100% av RISE Research Institutes of Sweden. RISE är statens bolag för industriforskningstitut. SP:s vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner[3]. Företagets affärsidé är att skapa värde och hållbar utveckling för näringsliv och samhälle genom att bidra med kompetens och nytta inom hela innovationsprocessen[4]. Verksamheten inkluderar bland annat tillämpad forskning, tekniska utvärderingar, beräkningar, mätningar, kvalitetssäkringar, utbildning och certifieringar. Ett arbete har startat för att integrera SP, Swedish ICT och Innventia och skapa ett gemensamt institut med namnet RISE. Namnändringen sker vid årsskiftet 2016/2017. RISE huvudkontor kommer att placeras i Göteborg.

SP:s huvudkontor och huvudsakliga verksamhet är lokaliserad till Borås. Under senare år har flera andra forskningsinstitut införlivats i SP-koncernen. Målet med detta har varit att etablera ett brett forskningsinstitut med hög kompetens mot alla grenar av svenskt näringsliv. Som en del i denna process skedde vid årsskiftet 2006/2007 namnbytet till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, vilket bättre återspeglar koncernens verksamhet.[5]

SP verkar inom flera områden och har delat in sin verksamhet i sex affärsområden[6];

• Energi • Informations- och kommunikationsteknik • Life Science • Risk och säkerhet • Samhällsbyggnad • Transport

Under 2014 publicerade SP:s forskare och experter 520 vetenskapliga rapporter, 450 populärvetenskapliga artiklar och höll över 1 200 föredrag vid seminarier och konferenser.

Andra företag som liknar SP i tjänster och områden är: Bureau Veritas, DEKRA Industrial, Inspecta, Nordcert, Force och SGS.

Dotterbolag[7][redigera | redigera wikitext]

Svensk Maskinprovning (SMP)[redigera | redigera wikitext]

Dotterföretaget SMP Svensk Maskinprovning AB, förvärvat 1996 och med säte i Lomma, bedriver verksamhet med teknisk utvärdering, certifiering och besiktning av produkter, maskiner och fordon i hela landet.

CBI - Betonginstitutet[redigera | redigera wikitext]

CBI Betonginstitutet AB är sedan 2008 ett till 60 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 40 % ägs av Stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, org nr 802006-1514. Företaget har sitt säte i Stockholm och har sin verksamhet förlagd till Stockholm, Borås och Lund. Verksamheten omfattar forskning, utredningar, teknisk utvärdering, kontroll, utbildning och information.

Glafo[redigera | redigera wikitext]

Glafo AB är sedan 2008 ett till 60 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 40 % ägs av Glasforskningsföreningen Glafo, org nr 829500-6715. Företaget har sitt säte i Växjö och verksamheten, som är förlagd till Växjö, omfattar forskning, utredningar, teknisk utvärdering, utbildning och information inom glasområdet.

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik[redigera | redigera wikitext]

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB är sedan 2009 ett till 60 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 40 % ägs av Stiftelsen JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik, org nr 817600-6842. Företaget har sitt säte i Uppsala, dit också verksamheten är förlagd. JTI bedriver behovsmotiverad forskning, utveckling och kunskapsspridning inom områdena jordbruks- och miljöteknik.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S[redigera | redigera wikitext]

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S är sedan 2012 ett till 100 % ägt dotterföretag till SP. Företaget har sitt säte i Köpenhamn i Danmark, dit också verksamheten är förlagd. SP A/S bedriver teknisk utvärdering med testlaboratorier inom EMC, klimat och mekanisk testning.

SP Process Development[redigera | redigera wikitext]

SP Process Development AB, ett till 100 % ägt dotterföretag, bedriver sedan februari 2013 verksamhet inom hållbar processutveckling och katalys. Verksamheten är förlagd till Södertälje där bolaget också har sitt säte.

AstaZero[redigera | redigera wikitext]

AstaZero AB är sedan den 1 juni 2013 ett till SP 61,33 % ägt dotterföretag. Resterande 38,67 % ägs av Chalmers Tekniska Högskola AB, org nr 556479-5598. Företaget har sitt säte i Borås. AstaZero AB bedriver verksamhet inom områdena miljöforskning, transport-, trafik- och fordonssäkerhet, och har en provbana för trafiksäkerhetforskning utanför Borås.

SP Processum[redigera | redigera wikitext]

SP Processum AB är sedan juni 2013 ett till 60 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 40 % ägs av Processum Intresseförening, org nr 889601-5818. Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik, dit också verksamheten är förlagd. Processum bedriver forskning och innovationsprojekt inom bioraffinaderiområdet.

SP Fire Research AS[redigera | redigera wikitext]

SP Fire Research AS är sedan den 1 januari 2014 ett till 70 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 30 % ägs av SINTEF Holding AS, org nr 946 296 171. Företaget har sitt säte i Trondheim i Norge, dit också verksamheten är förlagd. SP Fire bedriver brandforskningsverksamhet.

SP ETC[redigera | redigera wikitext]

SP Energy Technology Center AB, ett till 100 % ägt dotterföretag, bedriver sedan 23 december 2014 verksamhet inom energiteknik, främst inom termokemisk omvandling såsom förbrännings-, förgasnings- och bioraffinaderiteknik och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten är förlagd till Piteå där företaget också har sitt säte. 

Historik[8][redigera | redigera wikitext]

 • 1665 SP har ursprung i ett Placat om Mått och Wicht 
 • 1895 Efter godkännande av kollegiet framläggs ett förslag till KTHs styrelse om att inrätta en provningsinstitution vid högskolan. Styrelsen godkänner förslaget som efter tillstyrkan av Jernkontorets fullmäktige sänds till regeringen för beslut. Tillståndet att inrätta anstalten och uppföra en särskild byggnad för denna med stöd av ett beviljat anslag erhålls genom ett kungligt brev den 4 oktober. 
 • 1896 Anstaltens officiella namn blir Kungliga Tekniska Högskolans Materialprofningsanstalt (KTHM). 
 • 1917 John O. Roos af Hjelmsäter Roos kompletterar en arbetsordning från 1910 genom att specificera regler som skall tillämpas vid genomförande av uppdrag. Roos blir därmed den förste i världen som specificerar kvalitetssäkringsregler av det slag som numera är internationellt standardiserat för provnings- och kalibreringsverksamhet. Det sista verksamhetsåret för KTHM blir 1919 genom att verksamheten därefter överförs på Statens provningsanstalt (SP). 
 • 1920 SP bildas 
 • 1935 De svenska riksprototyperna överförs från Vetenskapsakademin till Mynt- och Justeringsverket. 
 • 1971 Sveriges riksdag beslutar i maj att SP skall omlokaliseras till Borås
 • 1972 Riksdagen beslutar utlokalisera SP till Borås 
 • 1972 Justering och ädelmetallkontroll till SP 
 • 1973 Chalmers provningsanstalt inordnas i SP 
 • 1975 Verksamheten flyttar till Borås 
 • 1983 P-märket introduceras 
 • 1993 SITAC blir dotterbolag i SP-koncernen
 • 1993 Upphör att vara myndighet, blir statligt bolag, namnbyte till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
 • 1996 Svensk Maskinprovning (SMP) blir dotterbolag i SP-koncernen
 • 2004 Trätek integreras i SP 
 • 2005 Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) blir dotterbolag i SP-koncernen
 • 2006 Ytkemiska Institutet (YKI) blir dotterbolag i SP-koncernen
 • 2007 Namnbyte till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 • 2008 SITAC integreras i SP Certifiering 
 • 2008 CBI blir dotterbolag 
 • 2008 Glafo - glasforskningsinstitutet blir dotterbolag i SP-koncernen
 • 2009 SP är sedan den 2 november helägt av svenska staten genom RISE Research Institutes of Sweden AB. 
 • 2009 Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) blir dotterbolag i SP-koncernen
 • 2012 SP Danmark A/S – första dotterbolaget utanför Sverige 
 • 2013 Nybildade SP Process Development och SP Processum blir dotterbolag 
 • 2013 YKI integreras i SP 
 • 2014 Nytt dotterbolag i Norge: SP Fire Research 
 • 2014 Invigning av AstaZero 
 • 2015 SIK integreras i SP 
 • 2015 ETC blir dotterbolag

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.sp.se/sv/about/information/Sidor/default.aspx
 2. ^ http://arsredovisning.sp.se/downloads/sp_arsredovisning_2014.pdf
 3. ^ ”http://arsredovisning.sp.se/downloads/sp_arsberattelse_2014.pdf”. arsredovisning.sp.se. http://arsredovisning.sp.se/downloads/sp_arsberattelse_2014.pdf. Läst 11 maj 2015. 
 4. ^ ”Affärsidé och vision”. www.sp.se. http://www.sp.se/sv/about/mission/Sidor/default.aspx. Läst 11 maj 2015. 
 5. ^ Pressmeddelande: SP byter namn Arkiverad 12 oktober 2008 hämtat från the Wayback Machine.
 6. ^ ”Om SP”. www.sp.se. http://www.sp.se/sv/about/Sidor/default.aspx. Läst 11 maj 2015. 
 7. ^ ”http://arsredovisning.sp.se/downloads/sp_arsredovisning_2014.pdf”. arsredovisning.sp.se. http://arsredovisning.sp.se/downloads/sp_arsredovisning_2014.pdf. Läst 4 maj 2015. 
 8. ^ ”SPs historia”. www.sp.se. http://www.sp.se/sv/about/historia/Sidor/default.aspx. Läst 4 maj 2015. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]