Sveriges dödbok

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Sveriges dödbok 1860–2017)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sveriges dödbok (ISBN 91-87676-48-6) är en digital dödbok eller databas innehållande information om avlidna svenskar. Databasen är framställd av Sveriges Släktforskarförbund, och har givits ut på både CD- (version 1–4), DVD-skiva (version 5-7) samt USB-minne (version 6-8) sedan 1996. Databasen räknas som en andrahandskälla.

Innehåll[redigera | redigera wikitext]

Den senaste utgåvan (version 8), som utkom 2021, innehåller personuppgifter om samtliga personer som avled åren 1830–2020 och var folkbokförda i Sverige. Uppgifter om en del svenska medborgare som avlidit utomlands ingår också, men är inte kompletta.

Inkluderade uppgifter är:

Uppgifter som kan saknas för vissa församlingar och/eller tidsperioder är fullständigt förnamn utöver tilltalsnamn, postadress, födelseort och civilståndsdatum.

Databasen är en sammanställning av uppgifter från olika dataregister över befolkningen som är baserade på Svenska kyrkans och Skatteverkets folkbokföring. Registren kommer huvudsakligen från Statistiska centralbyrån (SCB), Statens personadressregister (SPAR) och Riksförsäkringsverket (RFV). Till detta kommer ett stort material som har registrerats manuellt av ideellt arbetande personer inom ett projekt kallat "Namn åt de döda".

Förebilden till Sveriges dödbok var en amerikansk CD-ROM med 40 miljoner avlidna som varit registrerade i USA:s socialförsäkringssystem sedan omkring 1960. Idén om en svensk motsvarighet kom från Carl Szabad, som också ledde produktionen av de första versionerna. Koordinator för projektet "Namn åt de döda" var först Anna-Lena Hultman och numera Anders Berg.

Versioner[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok nr 1, 1968–1996[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok 1968–1996 var den första utgåvan och innehöll information om över 2,5 miljoner avlidna personer. Uppgifterna hämtades från SCB:s dataregister för åren 1968-76 samt registret SPAR som innehöll uppgifter för åren 1977-96. Uppgifterna för 1968-72 saknade namn- och adressuppgifter eftersom dessa inte fanns med i det vid den tidpunkten tillgängliga källmaterialet.

Sveriges dödbok nr 2, 1950–1999[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok 1950–1999 var version 2 och gavs ut år 2000. Den innehöll över 4,2 miljoner avlidna. Uppgifterna för åren 1950-67 hämtades från SCB:s dödsorsaksregister. Detta är överfört till databand från hålkort och saknar namn- och adressuppgifter. Uppgifterna om dödsorsaker har exkluderats från Sveriges dödbok.

Sveriges dödbok nr 3, 1947–2003[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok 1947–2003 var version 3 och gavs ut år 2005. Databasen innehåller information om 4,7 miljoner avlidna. Många namn och andra uppgifter från åren 1947-70 hade här kompletterats manuellt. Databasen hade också tillförts många namn och adresser från 1960-talet ur Riksförsäkringsverkets äldsta dataregister.[1]

Sveriges dödbok nr 4, 1947–2006[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok 1947–2006 var version 4 och gavs ut år 2007. Här finns information om 5,1 miljoner avlidna svenskar. Kompletteringen av perioden 1947-70 är i denna version fullständig med undantag för uppgifter från vissa mycket stora församlingar.

Sveriges dödbok nr 5, 1901–2009[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok 1901–2009 var version 5 och lanserades i augusti 2010. Denna utgåva är kompletterad med ca 2,5 miljoner avlidna för perioden 1901-1946, vilket innebär ca 70% av samtliga döda under de åren. Från 1947 och framåt ingår samtliga avlidna, där det för åren 2007-2009 har tillkommit 272 000 sedan förra utgåvan. Totalt innehåller skivan 7 880 000 poster. Precis som tidigare har registreringen gjorts ideellt. På grund av den ökade mängden data ges denna skiva ut på DVD till skillnad från de tidigare, som har utgivits på CD.[2]

Sveriges dödbok nr 6, 1901–2013[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok 1901–2013 är version 6 gavs ut under Släktforskardagarna den 30-31 augusti 2014, både på DVD och USB. Förbundsstyrelsen har beslutat att fortsätta ge ut minst en skiva till.[3][4][5][6][7] DVD:n innehåller små luckor i en del storstadsförsamlingar som inte blev helt klara när skivan trycktes men som kommer att vara helt åtgärdade när den nya skivan kommer ut.[8]

Mac-anpassad version 2016[redigera | redigera wikitext]

Den senaste versionen av DVD-skivan (OBS - inte USB:n) har i 2016 års nytryck anpassats så att den fungerar i Mac-datorer. Systemkrav: Windows 98/2000/Me/XP/Vista, m.fl. 1,5 GB ledigt hårddiskutrymme. Programmet har paketerats för MAC med Wineskin och kräver minst OS X version 10.7.

Sveriges dödbok nr 7, 1860–2017[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok 1860–2016 var en förhandsversion av utgåva 7 och gavs ut i november 2017, både på DVD och USB. Frivilliga medarbetare i projektet "Namn åt de döda" har kompletterat databasen med cirka 1,7 miljoner poster från åren 1860–1900, samt hundratusentals tillägg för perioden 1900–1970. Dessutom har tillkommit 285 000 poster från åren 2014–2016 ur Försäkringskassans databas. Totalt innehåller databasen över 11,3 miljoner poster. Nyregistrerade uppgifter för perioden 1860–1900 avseende alla delar av landet i en omfattning som täcker ungefär 2/3 av det samlade underlaget. Slutversionen, Sveriges dödbok 1860–2017, utkom i november 2018.

Databasen är till mer än 99 % fullständig avseende namn, födelse- och dödsdatum, civilstånd med datum, dödsförsamling och adress. Födelseförsamling förekommer i cirka 97 % av alla poster, och flicknamn i huvuddelen av alla poster före 1970. Inskickade rättelser sedan 2010 visas och är sökbara. Databasen är under komplettering och bearbetning då det förekommer postdubbletter, ej sökbara födelseorter m.m., och då arbete fortfarande pågår inför slutlig version 7, 2018.[9]

Sveriges dödbok nr 8, 1830–2020[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok 1830–2020 gavs ut som USB i slutet av november 2021. Därefter planeras släpp av ytterligare två: år 2023 kommer en från 1815 och framåt, och 2025 kommer en från 1800 och framåt. [10]

Tillförlitlighet[redigera | redigera wikitext]

Sveriges dödbok är en sekundärkälla men har visat sig vara till nytta vid bland annat släktforskning eftersom primärkällor i form av folkbokföringsmaterial inte är fritt tillgängliga, detta på grund av att de innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess.

Utgivaren varnar för att fel kan förekomma: "Ett dataregister är nästan alltid en andrahandskälla och ska betraktas därefter. Uppgifterna kan alltså innehålla fel och bör kollas mot originalmaterialet."

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]