Sveriges rättsväsen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Sveriges rättsväsen är ett samlingsbegrepp för de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, allt från Polisen till Högsta domstolen och kriminalvården.

Det svenska rättsväsendet upprätthåller svensk lag bland annat genom att förebygga brott, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Domstolarna[redigera | redigera wikitext]

Domstolar och myndigheter är organiserade under justitiedepartementet. Domstolarna utgör stommen i rättsväsendet. För Sveriges domstolar finns det en särskild administrativ myndighet, Domstolsverket, som lyder under regeringen. För den som saknar ekonomiska möjligheter att ta till vara sin rätt finns möjlighet att få rättshjälp.[1]

Olika myndigheter[redigera | redigera wikitext]

Rättsväsendet omfattar Polisen, Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket samt Kriminalvården. Även andra myndigheter som Rättsmedicinalverket och Kronofogdemyndigheten har uppgifter inom rättsväsendet, liksom Brottsoffermyndigheten, som samlar och distribuerar information och forskningsresultat. Kriminalvården är det statliga verk som handhar svensk kriminalvård och därmed verkställande av straff. Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården granskar att arbetet inom de områden, som de har tillsyn över, bedrivs i överensstämmelse med uppdragen från riksdagen och regeringen.

Kontroll av myndigheterna utövas av Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och de centrala förvaltningsmyndigheterna.

Allmänna reklamationsnämnden[redigera | redigera wikitext]

När det gäller tvister mellan konsumenter och näringsidkare finns det en möjlighet för konsumenterna att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Till rättsväsendet bör räknas Advokatsamfundet, som inte är en myndighet men har offentligrättslig ställning genom att dess stadgar fastställts av regeringen enligt 8 kap rättegångsbalken.[2] Den som är misstänkt för ett allvarligt brott och den som är frihetsberövad har alltid rätt att få en offentlig försvarare, i allmänhet en advokat, förordnad.

Skiljedomsinstitutet[redigera | redigera wikitext]

I Sverige förekommer det också att tvister inom näringslivet avgörs av skiljemän. Skiljeförfarandet är en form av privat rättskipning. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut är ett av världens främsta institut för tvister mellan företag i västvärlden och företag i Kina, Ryssland, Ukraina, Kazakstan med flera länder. [3]


Myndigheter inom det svenska rättsväsendet[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____741.aspx
  2. ^ 8 kap. Rättegångsbalken (1942:740)
  3. ^ http://www.cci.se/se/Tjanster/Skiljedomsinstitut/

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]