Synekdoke

Från Wikipedia
Stilfigurer

DIALOG
Apostrofering
Descriptio
Divisio
Hypofor
Illeism
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Sermocinatio

JÄMFÖRELSE
Allegori
Antites
Kenning
Liknelse
Metafor
Metonymi
Pars pro toto
Synekdoke

ORDLEK
Malapropism
Oxymoron
Paronomasi
Zeugma

STRUKTUR
Anastrof
Isokolon
Kiasm
Parallellism
Trikolon

TILLÄGG
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Perifras
Pleonasm
Polysyndeton
Stegring
Tautologi

UPPREPNING
Allitteration
Anadiplos
Anafor
Assonans
Epanalepsis
Epifor
Rim
Symploke
Synonymi

UTESLUTNING
Asyndeton
Ellips
Ironi
Litotes
Meiosis

ÖVRIGT
Antonomasi
Dysfemism
Eufemism
Exclamatio
Katakres

Synekdoke är en retorisk figur. Begreppet avser ersättningen av ett ord genom ett begrepp med snävare eller vidare betydelse, ett överordnat eller ett underordnat begrepp. Den får inte blandas ihop med pars pro toto (latin "delen i stället för det hela"), som utgör bara ett, om än förmodligen det vanligaste exemplet på synekdoke.

Ordet synekdoke kommer av grekiskans συνεκδοχή (synekdoche), vilket härleds ur σύν (syn) "med", "samman" och ἐκδοχή (ekdoche) "upptagande", "tydning". Relationen mellan de inblandade begreppen kan vara relationen mellan del och helhet som i pars pro toto-relationen.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

  • Att låta Stockholm (eller regeringen i Stockholm) stå för hela Sverige.
  • Att med druvornas safter mena vin.
  • Ge oss idag det bröd vi behöver (från Herrens bön). Bröd syftar här på de mål mat vi äter varje dag.
  • Att med Amerika endast mena USA.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]