Synekdoke

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stilfigurer
Allegori
Allitteration
Anafor
Anastrof
Antites
Descriptio
Divisio
Dysfemism
Ellips
Epifor
Eufemism
Evidentia
Hopning
Hyperbol
Hypofor
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonymi
Oxymoron
Parallellism
Paratax
Paronomasi
Pars pro toto
Pleonasm
Prosopopoeia
Ratiocinatio
Retorisk fråga
Rim
Stegring
Symploke
Synekdoke
Tautologi
Trikolon
Zeugma

Synekdoke är en retorisk figur. Begreppet avser ersättningen av ett ord genom ett begrepp med snävare eller vidare betydelse, ett överordnat eller ett underordnat begrepp. Den får inte blandas ihop med pars pro toto (latin "delen i stället för det hela"), som utgör bara ett, om än förmodligen det vanligaste exemplet på synekdoke.

Ordet synekdoke kommer av grekiskans συνεκδοχή (synekdoche), vilket härleds ur σύν (syn) "med", "samman" och ἐκδοχή (ekdoche) "upptagande", "tydning". Relationen mellan de inblandade begreppen kan vara relationen mellan del och helhet som i pars pro toto-relationen.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

  • Att låta Stockholm (eller regeringen i Stockholm) stå för hela Sverige.
  • Att med druvornas safter mena vin.
  • Ge oss idag det bröd vi behöver (från Herrens bön). Bröd syftar här på de mål mat vi äter varje dag.
  • Att med Amerika endast mena USA.

I många fall har detta påverkat ordens utveckling. Exempelvis härstammar det svenska, norska och danska ordet rum från fornnordiskans rúm, vilket betyder säng, och engelskans Sweden, vilket betyder "Sverige", från fornengelskans plural-form för Swede, alltså "svea" eller "svensk".

Källor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]