Synonym (biologi)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En synonym är inom den biologiska systematiken en beteckning på ett tidigare men efter taxonomisk revidering icke längre giltigt vetenskapligt namn på ett taxon.

Det kan finnas en eller flera anledningar till att ett vetenskapligt namn blir degraderat till en synonym. Exempelvis kan det ske om en och samma art (eller släkte, familj, ordning och så vidare) blivit vetenskapligt beskriven vid ungefär samma tidpunkt, av flera olika taxonomer. Enligt reglerna för den binomiala nomenklaturen ska i sådant fall det taxon som anges i den första vetenskapliga publiceringen gälla som urkund, och de övriga namnen blir då automatiskt synonymer. En annan möjlig anledning är att en redan beskriven art först blivit införd i ett specifikt släkte, men senare forskning visar att arten i själva verket står närmare ett annat släkte. Arten införs då i det sistnämnda, mer lämpliga släktet och får således ett nytt namn. För att man lättare ska kunna härleda benämningar i äldre litteratur kvarstår dock det äldre namnet som en ogiltig synonym. Av dessa anledningar följer att ett och samma taxon kan ha flera synonymer, men endast ett giltigt vetenskapligt namn. Ett exempel är fågelarten forsärla, som idag har det vetenskapliga namnet Motacilla cinerea. Den beskrevs dock först som Calobates melanope och sedan som Motacilla melanope, vilka alltså idag båda är att beteckna som synonymer.

Se även