Synoptiska evangelier

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Synoptiska evangelier eller synoptikerna är de tre evangelierna Matteusevangeliet, Markusevangeliet och Lukasevangeliet.

Dessa tre bibelböcker uppvisar många paralleller, bearbetar samma stoff (ofta i samma ordning) och använder ett likartat framställningssätt. Detta ser man tydligt i en synops, en bok där evangelierna uppställts parallellt i spalter.

Överensstämmelserna har givit upphov till olika förklaringsförsök. Det mest gängse är den s.k. tvåkällshypotesen: grundstommen har givits av Markus, som sedan har utgjort förlaga för Matteus och Lukas. Den stora mängden Jesusord (logia) som finns hos de båda sistnämnda men saknas hos Markus förklaras med förekomsten av en "talkälla", kallad Q-källan (av tyska Quelle "källa"). Q-källan har dock aldrig påträffats i handskrifter.