Tåganmälan

Från Wikipedia
Version från den 8 juli 2017 kl. 02.05 av InternetArchiveBot (Diskussion | Bidrag) (Räddar 1 källor och märker 0 som döda. #IABot (v1.4))
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Manuell tågklarering, för närvarande i Sverige kallad System M[1], förr kallad Tåganmälan, tam, är en trafikövervakningsmetod som används/använts i svenska järnvägens säkerhetssystem. Tåganmälan ingick i Banverkets säkerhetsordning SÄO. I Transportstyrelsens Trafikförordning JTF, som började gälla från juni 2009, så har begreppet tåganmälan utgått och ersatts av "system M" som bygger på samma metod.

Princip för tåganmälan

En tåganmälan bygger på att två tågklarerare (en på varje station, på var sin sida av en järnvägssträcka) kommunicerar med varandra för att förhindra att fler än ett tåg samtidigt kör ut på samma sträcka. När trafikledarna är överens om att sträckan är fri, ställer de manuellt signalerna till kör för nästa tåg. Principen innebär att om felaktig körsignal skall vara möjlig måste flera personer samtidigt begå samma misstag.

Tåganmälan är trots sin ålder, över hundra år, en förhållandevis säker metod, men bygger helt och hållet på trafikledares och lokförares engagemang och disciplin. Tåganmälan används därför på senare år bara på mindre trafikerade sträckor och byts även där successivt ut mot automatisk blockering, där tåget automatiskt förhindrar att körsignal ges till den sträcka tåget befinner sig på och där ATC dessutom automatiskt stoppar tåget om det kör mot rött.

Metod

Endast en tågklarerare per station har rätt att utväxla tåganmälan. Tågklareraren utses vid varje särskilt tillfälle. Om ett tåg, Snälltåget, skall köra från A till B sker följande:

  1. A kontaktar B, vanligen per telefon. Om B (och A) finner att sträckan är fri från tåg beviljar B "Klart Snälltåget till B". Nu är sträckan reserverad för Snälltåget och inget annat än Snälltåget kommer att få tillstånd att köra ut på sträckan.
  2. A ställer körsignal till Snälltåget som lämnar stationen A.
  3. A kontaktar B och anmäler "Snälltåget ut".
  4. När Snälltåget ankommit till B kontaktar B A och anmäler "Snälltåget in i B".

På detta sätt kontrollerar i samråd de båda tågklarerarna när tåg inträder på, respektive lämnar sträckan, och när sträckan är fri. All tåganmälan (vad som sagts och av vem) antecknas av båda tågklarerarna i var sin journal, tam-bok. Tågklareren kontrollerar alltid i tam-boken att "Klart" erhållits innan körsignal till tåg ges. Tam-boken arkiveras under stränga former.

Utveckling

Förr i tiden var tåganmälan det normala säkerhetssystemet i Sverige. Linjeblockering, där automatiska system känner av närvaro av tåg på en sträcka och hindrar andra tåg från att gå in på den, infördes i större skala från 1970-talet och framåt, vilket alltså ersatte tåganmälan.

Banverket införde en moderniserad, datorbaserad version av tåganmälan under 2009 som kallades elektronisk tåganmälan eller e-tam. E-tam används även vid tillämpningen av den nya JTF, "system M". I detta system registreras tåganmälan i systemet och systemet loggar alla utväxlade meddelanden. Tam-boken är således en del av applikationen. På så sätt undviker man risken att utväxlade meddelanden skiljer sig från vad som noteras i tam-boken. Systemet förhindrar även att man exempelvis beviljar klart för ett tåg innan man har registrerat att föregående tåg har kommit in till stationen. Systemet ger även tågklarerarna en grafisk översikt över trafikläget på banan, baserat på registrerade tåganmälningar. E-tam har sedan dess tagits ur bruk då det framkom att vissa säkerhetsbrister fanns. Systemet har ersatts av TAM2014, som i princip fungerar som det gamla pappersbaserade systemet, men ligger på dataskärm. Papper används då datasystemet ligger nere, något som ej var möjligt i E-tam och därmed ledde till sporadiska trafikstopp.

När man beslutade att införa det nya European Rail Traffic Management System ERTMS, ändrades förutsättningarna. Dels hade antalet TAM-banor minskat, dels byttes tåganmälan ut mot "system M" i den nya trafikförordningen och dels kunde det nya ERTMS Nivå 3, "E3", ersätta TAM. Sverige blev först i Europa med att införa E3 mellan Borlänge och Malung 2011.

Källhänvisningar

  1. ^ Transportstyrelsen Handbok JTF Arkiverad 22 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.

Se även