Tågvärd

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tågvärd är en svensk yrkesbeteckning på den personal som arbetar ombord på tåg. Tågvärd är ett samlingsbegrepp på all ombordpersonal och kan därvid omfatta ren servicepersonal, biljettgranskare, konduktörer eller tågmästare. Den sistnämnda benämningen finns inte kvar, men används inofficiellt som beteckning på en tågvärd med högre säkerhetsfunktion.

Olika typer av "tågvärdar"

En tågvärd innefattar flera funktioner. Exempelvis kan en tågvärd ha den grundläggande säkerhetsfunktionen som exempelvis avgångssignalerare(AGS). Avgångssignaleraren ansvarar för att trafikutbytet sker säkert samt stänger dörrarna och ger avgång till lokföraren. På Öresundstågen är avgångssignaleraren även särskild ombordansvarig. Normalt sett brukar föraren vara ombordansvarig på alla persontåg förutom loktåg.

Loktåg har en mer omfattande avgångsprocedur sett ur säkerhetssynpunkt. Lokföraren sitter dessutom isolerad i loket och kör utan möjlighet till fysisk kontakt med resandeutrymmena ombord under gång till skillnad från motorvagnståg där förarhytten ofta finns vägg i vägg med resandeutrymmet och lokföraren snabbt kan nås även under färd. Detta innebär då att en ur ombordpersonalen måste ha lägst denna "Särskild ombordansvarig"-kompetens för att ett loktåg skall få åka med resenärer ombord.

Där finns även en typ av tågvärd som kan ha ytterligare säkerhetsarbeten. En sådan kan exempelvis få utföra växling samt utföra säkerhetssyning av ett loktågs vitala säkerhetsdelar såsom bromsar. Det är dock fortfarande lokföraren som manövrerar tåget och ansvarar för trafiksäkerheten. Utöver dessa säkerhetsmässiga uppgifter utför tågvärden normalt även biljettkontroll. Det är bland annat denna uppgift som idag lite felaktigt gett upphov till benämningen konduktör.

Regler för tågvärdar

Det är Transportstyrelsen som ställer upp regler kring all spårbunden trafik. Verksamheten hos flera aktörer inom järnvägen som till exempel Trafikverket och SJ AB styrs av dessa regler. Verksamhetsutövarna är sedan skyldiga att ha egna regler som ger en betryggande trafiksäkerhet. Vilken säkerhetsfunktion en tågvärd skall ha på vilket tåg bestäms av järnvägsföretaget.

Se även