Tallium

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Tallium
Tl-TableImage.png
Tecken
Tl
Atomnr.
81
Grupp
13
Period
6
Block
p
Allmänt
Ämnesklass övriga metaller
Densitet 11850 kg/m³ kg/m3 (273 K)
Hårdhet 1,2
Utseende silvrigt vit
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa 204,3833 u
Atomradie (beräknad) 190 (156) pm
Kovalent radie 148 pm
van der Waalsradie 196 pm
Elektronkonfiguration [Xe]4f145d106s26p1
e per skal 2, 8, 18, 32, 18, 3
Oxidationstillstånd (O) 3, 1 (svagt basisk)
Kristallstruktur hexagonal
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillstånd fast
Smältpunkt 577 K (304 °C)
Kokpunkt 1746 K (1460 °C)
Molvolym 17,22 ·10-6 m3/mol
Ångbildningsvärme 164,1 kJ/mol
Smältvärme 4,142 kJ/mol
Ångtryck 5,33×10-6 Pa vid 577 K
Ljudhastighet 818 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet 1,62 (Paulingskalan)
Värmekapacitet 129 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga 6,17×106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga 46,1 W/(m·K) W/(m·K)
1a jonisationspotential 589,4 kJ/mol
2a jonisationspotential 1971 kJ/mol
3e jonisationspotential 2878 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
203Tl 29,524 % 203Tl, stabil isotop med 122 neutroner
204Tl syntetisk 3,78 år β-
ε
0,764
0,347
204Pb
204Hg
205Tl 70,476 % 205Tl, stabil isotop med 124 neutroner
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.

Tallium är ett grått metalliskt grundämne. Ämnet bildar giftiga salter, vilka bland annat används i insekts- och råttgift. Tallium är även ett cancerframkallande ämne. Ämnet ger en grön färg om det förekommer i en låga och har därför felaktigt angetts som ingrediens i fyrverkerirecept.

Ämnet är helt doft- och smaklöst, vilket gjort att det har använts av ett flertal säkerhetstjänster under kalla kriget.

Tallium upptäcktes 1861 av William Crookes. Ordet ”tallium” kommer av grekiska thallos 'grönt skott' (efter den gröna linjen i dess spektrum).

Se även[redigera | redigera wikitext]