Teistisk evolution

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Teistisk evolution och evolutionär kreationism är tänkesätt som hävdar, att de klassiska religiösa lärorna om Gud är förenliga med den moderna vetenskapliga förståelsen om biologisk evolution.

Sammanfattat hävdar teistiska evolutionister att Gud existerar, att Gud är skaparen som har stiftat naturlagarna, och därigenom implicit har skapat det materiella universum och allt liv. Livets biologiska utveckling är enligt detta synsätt enbart en konsekvens av en naturprocess, och naturlagarna och evolutionen Guds verktyg för skapelse. Till skillnad från inom klassisk evolutionteori så har universum och livets utveckling enligt detta synsätt ett syfte och ett mål, nämligen att ge upphov till människan. Teistisk evolution följer den vetenskapligt accepterade tidsskalan för universums, jordens och livets skapelse. Dess anhängare kan ses som en av de grupper som förnekar att det måste föreligga en konflikt (konflikttesen) mellan religion och vetenskap. En religiös uppfattning som förekommer bland förespråkare för teistisk evolution är emellertid att evolutionen är otillräcklig som förklaring av människans särart bland djuren, och att Gud har lagt ned en själ eller ande i människan, inklusive ett Gudsmedvetande och en evig natur (dualistisk människosyn).

Teistisk evolution är inte en teori i vetenskapligt avseende, utan ett särskilt förhållningssätt i hur evolutionsvetenskapen relaterar till religiös tro och uttolkning. Anhängare till teistisk evolution kan ses som en av de grupper som förkastar konflikttesen gällande relationen mellan vetenskap och religion – det vill säga de anser att religiösa läror om skapelsen och vetenskapliga teorier om evolution inte är sinsemellan motstridiga. När man talar om tidiga anhängare till synsättet, beskrivs de ibland som "kristna darwinister".[1]. Ett mycket likartat synsätt är evolutionär kreationism[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Numbers (2006), pp 34-38
  2. ^ Evolution Vs. Creationism, Eugenie Scott, Niles Eldredge, sidorna 62-63

Se även[redigera | redigera wikitext]