Temperament

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Temperament kallades i äldre psykologi, det vill säga humoralpatologin, arten av en människas personlighet eller sinnesstämning.

De fyra temperamenten

I likhet med läran om de fyra elementen, skapad av den gamla antika filosofen Empedokles, delade Hippokrates in människans temperament i de fyra slagen sangviniskt, koleriskt, melankoliskt och flegmatiskt, knutna till varsin kroppsvätska.

  • Det sangviniska temperamentet var livligt, växlande, sorglöst. Ordet kommer av latinets sanguis som betyder blod.
  • Det koleriska temperamentet var hetsigt, hetlevrat. Ordet kommer av grekiska chole som betyder gul galla.
  • Det melankoliska temperamentet var mycket känsligt, med långsam och djup reaktion. Ordet kommer av grekiska melano chole som betyder svart galla. Se även melankoli.
  • Det flegmatiska temperamentet var trögt, lugnt och sävligt, senfärdigt och föga stark i sina känslorörelser, likgiltigt. Ordet kommer av flegma som betyder slem.

Externa länkar