Hoppa till innehållet

Termisk diffusivitet

Från Wikipedia

Ett materials termiska diffusivitet eller värmediffusivitet är dess värmeledningsförmåga delat med densitet och specifik värmekapacitet,

.

Termisk diffusivitet har enheten m²/s och förekommer i värmeledningsekvationen. Den kan experimentellt bestämmas genom laserblixtmetoden, som går ut på att hetta upp ytan på ett prov med en kort energipuls och sedan mäta temperaturförändringen över tiden i en annan del av provet[1]