Termodynamiskt tillstånd

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett tillstånd är inom termodynamiken en uppsättning värden hos egenskaper vilka är nödvändiga för att kunna återskapa ett system. De individuella parametrarna kallas för tillståndsstorheter eller termodynamiska parametrar. Då ett tillräckligt stort antal parametrar är kända kan värdet av samtliga övriga parametrar entydigt bestämmas. Antalet parametrar som måste vara kända för att unikt definiera ett tillstånd beror på vilken typ av system som betraktas och det är inte alltid möjligt att exakt veta hur många parametrar som krävs.

Tillståndsfunktioner[redigera | redigera wikitext]

Ett T-S-diagram kan användas för att illustrera förhållandet mellan temperatur (T) och entropi (S) vid olika tryck (P). I figuren visas ett T-S-diagram för vattenånga.
Huvudartikel: Tillståndsfunktion

Tillståndfunktioner beskriver det momentana tillståndet hos ett termodynamiskt system. Tillståndsfunktionerna är oberoende av på vilket sätt tillståndet hos ett system förändrats, den totala förändringen hos tillståndsstorheter kommer att vara densamma. Detta innebär matematiskt att de stegvisa förändringarna hos dessa parametrar är exakta differentialer, vägoberoende.

Exempel på sådana tillståndsstorheter är entropi, tryck, temperatur, volym, med flera.

Diverse termodynamiska diagram har tagits fram för att modellera övergången mellan termodynamiska tillstånd.

Jämvikt[redigera | redigera wikitext]

Naturliga system är ofta dynamiska och relativt komplexa men i många fall kan deras tillstånd efterliknas med hjälp av modeller och ideala förhållanden. Ett sådant idealt förhållande är termodynamisk jämvikt. Termodynamiken har empiriskt slagit fast att alla system som inte påverkas av sin omgivning kommer att förändras tills det når en unik, stabil jämvikt. Systemet uppnår då sin maximala entropi.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia
  • M. Modell, R.C. Reid (1974). Thermodynamics and Its Applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. ISBN 0-13-914861-2