Terra Nova (skeppsvarv)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Varvet Terra Nova på Petrus Tillaeus karta från 1733, här markerat som "Köpmanne Skjepshwarwet" (norr är till höger).

Terra Nova, som var ett av fyra stora skeppsvarv i Stockholm på 1700-talet, grundades 1716 och låg enligt uppgift intill Ladugårdslandsviken vid den numera försvunna Simon bagares gränd i Oscars församlingLadugårdslandet, i södra ändan av Grev Magnigatan.

Tomten där varvet anlades köptes av det nybildade Grillska handelshuset 1715 och marken fylldes då ut i sjön; därav namnet ’’terra nova’’ (ny mark).[1] Huset Grill drev in- och utrikeshandel med egna fartyg och byggde även ett tiotal fartyg för Svenska Ostindiska Kompaniets räkning för resor till Ostindien, främst Kina. Varvet såldes 1782 och lades ner i början av 1800-talet, då marken köptes av staten. Sedermera byggdes Andra livgardets kaserner på området (se även kvarteren Korporalen och Sergeanten).

Fartyget Terra Nova inköptes 1731 av det nybildade Ostindiska kompaniet. Namnet ändrades inför den första Kina-expeditionen till Friedericus Rex Sueciae, för att hedra den svenske kungen. Fartyget gjorde fem resor fram och tillbaka till Kina för Ostindiska kompaniets räkning. Bland övriga ostindiefarare som sjösatts vid Terra Nova kan nämnas Götheborg I, som sjönk med full last i hamninloppet till Göteborg vid hemkomsten 1745, Prins Friederic Adolph, som under fjärde resan förolyckades i en storm utanför Kina 1761, Riksens Ständer, som under åren 1760-1770 gjorde fyra resor och Kron Prinzen Gustaf, som 1767-1790 gjorde sammanlagt sju resor.

Lånade namnet[redigera | redigera wikitext]

Varvet på Eriksberg i Göteborg lånade namnet Terra Nova när man mellan 1995 och 2005 byggde Ostindiefararen Götheborg, vilken är en replik av segelfartyget Götheborg som byggdes på varvet Terra Nova i Stockholm och som förliste utanför Göteborg 1745.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ “Handelshuset Grill köpte platsen till ett hwarfs anläggande på Ladugårdslandet, i ändan af Grefwe Magni Gatan den 30 Aug. 1715, af Grefwinnan Elisab. Oxenstjerna. Denna tomt måste sedan till större delen i sjön utfyllas, hwarföre den ock fick namn af Terra Nova, men kallas på Tillaei charta: Köpmanna Skeppshwarfwet. Till hwarfwets inrättande, meddelades K. Carl den XII:s Privilegier, 1716. Derstädes äro, sedan 1721, flera större och mindre fartyg byggda, såsom: skeppet Göteborg af 350 läster, bygdt 1738; Terra Nova, 200 läster, 1724; skeppet Stockholm, af 300 läster, med flera. Detta hwarf är dock nu mera, för flera år sedan, nedlagdt.” (ur Stockholms Stads Historia, från stadens anläggning till närwarande tid, utgiven av Nils LundequistZacharias Hæggströms förlag 1828)